DOGAĐAJI

Posted by CBS


Kako biti postojan u sistemu promenljivih vrednosti

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 29. decembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Dragoslava Sokića, direktora Klinike za neurologiju Klinčkog centra Srbije, pod nazivom "Kako biti postojan u sistemu promenljivih vrednosti". Tribinu je moderirala Nevena Tomović.


Etička pitanja u multiploj sklerozi

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 22. decembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Jelene Drulović, redovnog profesora neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Etička pitanja u multiploj sklerozi". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.


Antropocen: kritičari, pseudonaučnici, prevaranti


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 15. decembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Milana Ćirkovića, redovnog člana Centra za bioetičke studije, pod nazivom "Antropocen: kritičari, pseudonaučnici, prevaranti". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.Upotreba i zloupotreba lekova koji poboljšavaju kognitivne funkcije

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 8. decembra 2016. organizovao predavanje doc. dr Nevene Divac sa Instituta za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Upotreba i zloupotreba lekova koji poboljšavaju kognitivne funkcije". Tribinu je moderirao Danilo Polić.


Razgolićena DNK - primena u forenzici i/ili ugrožavanje privatnosti

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 1. decembra 2016. organizovao predavanje Marine Savić, pod nazivom "Razgolićena DNK - primena u forenzici i/ili ugrožavanje privatnosti". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.


DNK analiza i rešavanje krivičnih dela

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 24. novembra 2016. organizovao predavanje Anđelke Vučetić Dragović, pod nazivom "DNK analiza i rešavanje krivičnih dela". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.


Forenzička obrada lica mesta

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 17. novembra 2016. organizovao predavanje Nenada Aranitovića, pod nazivom "Forenzička obrada lica mesta". Tribinu je moderirao Danilo Polić.


Razgovor o knjizi "Frizer – lica i naličja današnje civilizacije"

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 10. novembra 2016. organizovao tribinu o knjizi "Frizer – lica i naličja današnje civilizacije". Na tribini je bio predstavljen roman Miloša Nikolina. O romanu su govorili autor Miloš Nikolin, kao i književni kritičar Petar V. Arbutina. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.


O individuaciji u kvantnoj teoriji

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 3. novembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Miroljuba Dugića, pod nazivom "O individuaciji u kvantnoj teoriji". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.


Od dekodiranja vizuelnih opažaja ka dekodiranju misli pomoću fMRI: revolucija u razumevanju uma ili krah koginitvne privatnosti

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 27. oktobra 2016. organizovao predavanje "Od dekodiranja vizuelnih opažaja ka dekodiranju misli pomoću fMRI: revolucija u razumevanju uma ili krah koginitvne privatnosti". Predavač je bila Jelena Dimitrijević.


Telesni integritet u doba transplantacijske medicine

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 13. oktobra 2016. organizovao predavanje "Telesni integritet u doba transplantacijske medicine". Predavač je bila Tanja Komnenović iz Centra za bioetičke studije.


Etički, zakonski i socijalni problemi u oblasti genetike i genomike

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 6. oktobra 2016. organizovao predavanje Jovane Brkić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Etički, zakonski i socijalni problemi u oblasti genetike i genomike". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.


Tribina CBS: Marko Jurjako (Univerzitet u Rijeci, Hrvatska)

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 27. septembra 2016. organizovao predavanje "Psihopatija, prijemčivost za dokaznu gradju i autonomija: izgledi za moralno poboljšanje", koje je održao Marko Jurjako sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Rijeci.


Centar za bioetičke studije i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Međunarodni simpozijum pod nazivom "Poboljšanja u biomedicini i sloboda"

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci 26. septembra 2016. godine organizovao međunarodni simpozijum pod nazivom "Poboljšanja u biomedicini i sloboda".


Tribina: Kevin Zollman (Carnegie Mellon Univerzitet, SAD)

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 24. septembra 2016. organizovao predavanje "Ethics, Uncertainty, and the Benefits of Scientific Diversity", koje je održao prof. dr Kevin J.S. Zollman sa Carnegie Mellon Univerziteta u SAD.


Tribina: Michael Wilde (Univerzitet u Kentu, Engleska)

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 21. septembra 2016. organizovao predavanje "Evidence of mechanisms in medicine", koje je održao Michael Wilde sa Univerziteta u Kentu (Engleska).


Tribina: Helena Siipi (Univerzitet u Turkuu, Finska)

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 21. septembra 2016. organizovao predavanje "Genetically modified food and the claim of unnaturalness", koje je održala prof. dr Helena Siipi sa Univerziteta u Turkuu (Finska).


Centar za bioetičke studije i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu: međunarodna konferencija "Filozofija naučnog eksperimenta"

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu 22. i 23. septembra 2016. organizovao konferenciju ''Filozofija naučnog eksperimenta ''


Neuroteologija - most između nauke i religije


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 14. jula 2016. organizovao predavanje prof. dr Aleksandra Damjanovića, pod nazivom "Neuroteologija - most između nauke i religije". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.

 


Životinjsko telo u nauci

 

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 7. jula 2016. organizovao predavanje Sonje Žakule, pod nazivom "Životinjsko telo u nauci". Tribinu je moderirala Milica Milašinović.


Genetičko testiranje u oblasti retkih bolesti-značaj i osnovna pravna pitanja


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 30. juna 2016. organizovao predavanje Sanje Stojković-Zlatanović, pod nazivom "Genetičko testiranje u oblasti retkih bolesti-značaj i osnovna pravna pitanja". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.


Moždana smrt i transplatnacija organa

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 23. juna 2016. organizovao predavanje prof. dr Miroslave Živković, pod nazivom "Moždana smrt i transplatnacija organa". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.


Bioetika psihijatrijskog dijagnostifikovanja


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 16. juna 2016. organizovao predavanje dr Srđe Zlopaše, pod nazivom "Bioetika psihijatrijskog dijagnostifikovanja". Tribinu je moderirala Tijana Petković.


Ljudsko dostojanstvo i reproduktivna medicina

 

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 9. juna 2016. organizovao predavanje Tijane Petković, pod nazivom "Ljudsko dostojanstvo i reproduktivna medicina". Tribinu je moderirala Milica Milašinović.


Korumpiranost plavookih: gde se sukobljavaju bioetika i moral novinara?

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 2. juna 2016. organizovao predavanje urednika i reportera na Radio televiziji Srbije Zorana Stanojevića, pod nazivom "Korumpiranost plavookih: gde se sukobljavaju bioetika i moral novinara?". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.


Etički problemi u neurologiji


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 26. maja 2016. organizovao predavanje dr sc. med. Eleonore Džoljić, pod nazivom "Etički problemi u neurologiji". Tribinu je moderirala Milica Milašinović.


Mediji i nauka

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 19. maja 2016. organizovao predavanje Glavnog i odgovornog urednika Obrazovno-naučnog programa RTS-a Ilije Cerovića, pod nazivom "Mediji i nauka". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.


Etika i psihoterapija

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 12. maja 2016. organizovao predavanje psihološkinje Anje Živković, pod nazivom "Etika i psihoterapija". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.


Moralni status fetusa

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 21. aprila 2016. organizovao predavanje Stefana Mićića, pod nazivom "Moralni status fetusa". Tribinu je moderirala Tanja Komnenović.Proširena kognicija i etika


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 14. aprila 2016. organizovao predavanje dr Miljane Milojević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Proširena kognicija i etika". Tribinu je moderirala Milica Milašinović.


Hrišćanska bioetika: Temeljna pitanja


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 7. aprila 2016. godine organizovao predavanje paroha Vukašina Milićevića, pod nazivom "Hrišćanska bioetika: Temeljna pitanja". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.


BIOETIKA I PERSONALIZOVANA MEDICINA

Prof. dr Vojin Rakić održao je predavanje 04.aprila 2016. na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Bioetika i personalizovana medicina".


Infertilitet - etičke i pravne dileme u Srbiji

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 31. marta 2016. godine organizovao predavanje prof. dr Aleksandra Vuksanovića sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Infertilitet - etičke i pravne dileme u Srbiji". Tribinu je moderirala Tijana Petković.


Bioetički osvešćeno novinarstvo


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 24. marta organizovao predavanje Danijele Davidov Kesar, novinarke dnevnog lista ''Politika'', pod nazivom "Bioetički osvešćeno novinarstvo". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.


'Zloupotreba' pojma retkosti u definiciji retkih bolesti


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 17. marta organizovao predavanje Davora Duboke, izvršnog direktora Nacionalne organizacije za retke bolesti, pod nazivom "'Zloupotreba' pojma retkosti u definiciji retkih bolesti". Tribinu je moderirala Tijana Petković.


Retke bolesti: predlog nacionalne strategije


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 10. marta 2016. organizovao predavanje prof. dr Đure Macuta sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Retke bolesti: predlog nacionalne strategije". Tribinu je moderirala Milica Milašinović.


Bioetika u uslovima katastrofa: teorija i praksa

Centar za bioetičke studije je 5. marta organizovao predavanje prof. dr Dónal O'Mathúna sa Dublin City University u Irskoj, pod nazivom "Bioetika u uslovima katastrofa: teorija i praksa". Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.


Medicinska genetika, slučajni nalazi i bioetika: istraživanje stavova studenata četvrte godine medicine

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 5. marta organizovao predavanje prof. dr Natália Maria Paiva de Oliva Teles sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Portu i Centra za medicinsku genetiku (Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (CGMJM) / Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. (CHP)) iz Porta u Portugaliji, pod nazivom "Medicinska genetika, slučajni nalazi i bioetika: istraživanje stavova studenata četvrte godine medicine". Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.


CBS održao radionicu "Bioetička edukacija novinara"


Centar za bioetičke studije dobio je projekat "Bioethics Education for Journalists" ("Bioetička edukacija novinara"). Projekat podržava jedan konzorcijum multinacionalnih i domaćih korporacija.

U skladu sa tim je u utorak 22. decembra održana edukativna radionica za novinare. Prisustvovali su ključni novinari i urednici gotovo svih najznačajnijih medija u Srbiji.

Radionicu je moderirala Amira Fazlagić. Uvodnu reč je dao Vojin Rakić, a zatim su govorile Sonja Pavlović, Dušanka Krajnović i Amira Fazlagić. Usledila je pred-praznična zabava u Skadarliji.

Radionica u toku 

Predavači

Vojin Rakić daje intervju za 2. Dnevnik RTS  

Početak zabave

                                                                                                                                         


SVETSKI DAN BIOETIKE

UNESCO Katedra za Bioetiku (Haifa) objavljuje prvu proslavu SVETSKOG DANA BIOETIKE 19.oktobra 2016. godine. Odlučeno je da sve državne sekcije UNESCO Katedre za bioetiku u svetu proslavljaju isti program. Tema za ovogodišnju proslavu je "Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava" (3. Član Univerzalne deklaracije o bioetici i ljudskim pravima).


U BEOGRADU ODRŽANA KONFERENCIJA CBS I HEJSTINGS CENTRA

27. i 28. oktobra u Beogradu je održana međunarodna konferencija Centra za bioetičke studije i Hastings Center "Poboljšanje razumevanja poboljšanja", uz učešće bioetičara iz 24 zemlje i sa svih 5 kontinenata. Na konferenciji su učestvovali najpoznatiji bioetičari današnjice: John Harris, Erik Parens, Anders Sandberg, Michael Hauskeller, Robert Sparrow, Maartje Schermer, Ineke Bolt i mnogi drugi.

Skupu se kao prvi obratio direktor Centra za bioetičke studije i naučni savetnik Instituta društvenih nauka, prof. dr Vojin Rakić. Posle njega učesnike konferencije je (preko video linka) pozdravila prof. dr Mildred Solomon, predsednica Hastings Center, a potom Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, dr Srđan Verbić. Na kraju otvaranja konferencije prisutnima se obratio prof. dr Aleksandar Damjanović, zamenik direktora Centra za bioetičke studije i direktor Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Skup je trajao dva dana i sve vreme se održavao u dve sale u prostorijama Imel grupe. Učesnici su o ovom događaju govorili u superlativima i o tome pisali u brojnim cirkularnim mejlovima i na društvenim mrežama. Prema ocenama nekoliko učesnika iz inostranstva, u pitanju je bio u naučnom smislu najkvalitetniji i najbolje organizovan skup kome su prisustvovali.

Svi značajniji mediji u Srbiji ispratilli su ovaj značajan naučni događaj, a pažnja javnosti u drugim zemljama takođe je bila izuzetna.

 

Sve o konferenciji

Foto galerija
Retke bolesti i izazovi obezbeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka 24. decembra organizovao predavanje dr Marte Sjeničić i dr Marka Milenkovića, pod nazivom "Retke bolesti i izazovi obezbeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite". Tribinu je moderirala Tanja Komnenović


Da li je bolesnik uvek u pravu

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 17. decembra organizovao predavanje prof. dr Lade Zibar, pod nazivom "Da li je bolesnik uvek u pravu". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.


Politički, etički i sociokulturni aspekti dojenja: laktivizam i glasovi kritike

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 10. decembra organizovao predavanje dr Suzane Ignjatović, pod nazivom "Politički, etički i sociokulturni aspekti dojenja: laktivizam i glasovi kritike". Tribinu je moderirao Danilo Polić.


Šta je čovek i šta je kriza

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 3. decembra organizovao predavanje akademika Vladete Jerotića, pod nazivom "Šta je čovek i šta je kriza". Tribinu je moderirao prof. dr Vojin Rakić.

Foto galerija
Dojenje i inteligencija: činjenice, uzroci i otvorena pitanja


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 26. novembra organizovao predavanje dr Željke Buturović, pod nazivom "Dojenje i inteligencija: činjenice, uzroci i otvorena pitanja". Tribinu je moderirao dr Dragoljub Kaurin.


Evolvabilnost kao evoluirani karakter: biosferska selekcija, Gaja hipoteza i panspermija


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 19. novembra organizovao predavanje prof. dr Milana Ćirkovića, redovnog člana Centra za bioetičke studije, i dr Srđe Jakovića, pod nazivom "Evolvabilnost kao evoluirani karakter: biosferska selekcija, Gaja hipoteza i panspermija". Tribinu je moderirala Tanja Komnenović.


Etički aspekti suicida


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 12. novembra organizovao predavanje prof. dr Gordane Dedić, pod nazivom "Etički aspekti suicida". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.


Eutanazija

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 5. novembra organizovao predavanje doc. dr Rastka Jovića, pod nazivom "Eutanazija". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.Genetsko poboljšanje i etos egalitarizma


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 31. oktobra organizovao predavanje dr Olivera Finija (Oliver Feeney), pod nazivom "Genetsko poboljšanje i etos egalitarizma". Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.Kognitivna poboljšanja u Avatar terapiji šizofrenije


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 30. oktobra organizovao predavanje dr Aleksandra Gernera (Alexander Gerner), pod nazivom "Kognitivna poboljšanja u Avatar terapiji šizofrenije". Tribinu je moderirala Natalija Trivić.


Da li si ti moja majka? Uticaj novih reproduktivnih tehnologija na promenu značenja roditeljstva


Centar za bioetičke studije, u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti (SANU), 29. oktobra je organizovao predavanje prof. dr Roberta Speroua (Robert Sparrow), pod nazivom "Da li si ti moja majka? Uticaj novih reproduktivnih tehnologija na promenu značenja roditeljstva".
Robert Sperou je profesor filozofije, glavni istraživač pri Centru izvrsnosti za nauku o elektromaterijalima Australijskog istraživačkog saveta i profesor u Centru za humanu bioetiku na Univerzitetu Monaš.

Foto galerija


Narativi i predstave o bolesti i lečenju


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 26. oktobra organizovao predavanje dr Lucije Galvanji (Lucia Galvagni), pod nazivom "Narativi i predstave o bolesti i lečenju". Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.Poboljšanje mozga: ima li razloga za brigu?


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 26. oktobra organizovao predavanje dr Salvor Nordal (Salvör Nordal), pod nazivom "Poboljšanje mozga: ima li razloga za brigu?". Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.Pravni aspekti donacije organa nakon eutanazije


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 22. oktobra organizovao predavanje prof. dr Violete Beširević, pod nazivom "Pravni aspekti donacije organa nakon eutanazije". Tribinu je moderirala Milica Milašinović.Neurološka osnova morala


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 15. oktobra organizovao predavanje dr Jelene R. Dačković, pod nazivom "Neurološka osnova morala". Tribinu je moderirala Tanja Komnenović.Bioetika između psihoterapije i farmakoterapije


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 8. oktobra organizovao predavanje dr Srđe Zlopaše, pod nazivom "Bioetika između psihoterapije i farmakoterapije". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.Etičke dileme ranog saopštavanja anomalija ploda i pola deteta roditeljima


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 1. oktobra organizovao predavanje prof. dr Miroslave Gojnić Dugalić pod nazivom ''Etičke dileme ranog saopštavanja anomalija ploda i pola deteta roditeljima''. Predavanje je otvorio direktor CBS-a prof. dr Vojin Rakić, dok je moderator tribine bio Danilo Polić.Predavanja i intervjui Vojina Rakića u Innsbrucku


Obaveštavamo vas da je direktor Centra za bioetičke studije, prof. dr Vojin Rakić, dobio poziv od Univerziteta u Insbruku (Austrija) da predstavi Centar za bioetičke studije kao "model najbolje prakse" (Best Practice Model). 7. maja je održao predavanje na tu temu pred veoma brojnim auditorijumom. Iz Beča je došla i Austrijska televizija i snimila čitavo predavanje.
Vojin Rakić je tokom svog boravka u Insbruku dao i intervju od 40 minuta za dokumentarni film koji Austrijska televizija pravi o genetičkom inženjeringu. Film se snima za znatno veće tržište od austrijskog i nosi naziv "Buduća beba" ("Future Baby").Brošer seminar


Obaveštavamo vas da je Centar za bioetičke studije od 20. do 22. maja realizovao seminar o genetičkom savetovanju sa svojim nemačkim partnerom Charite Hospital u vili Broše (Brocher) na Ženevksom jezeru. Naziv seminara je "Genetics, Testing, Screening and Science: Paving the Way for a Decision Making Model in Genetic Counseling". Projekat finansira Fondacija Broše (Brocher Foundation). To je jedan od tri medjunarodna projekta iz oblasti genetičkog savetovanja koje realizuje Centar za bioetičke studije.
Jedan od rukovodioca seminara bio je i čuveni američki bioetičar prof. drArtur Kaplan (Arthur Caplan). Kaplan je načelnik Odeljenja za medicinsku etiku na New York University. Autor ili urednik je nekoliko desetina knjiga, kao i više stotina naučnih članaka (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Caplan). Nedavno ga je farmaceutska kompanija Johnson & Johnson postavila za glavnog savetnika za eksperimentalne lekove. Kaplan je i u Upravnom odboru Global Bioethics Initiative, organizacije u sistemu Ujedinjenih nacija koja se bavi bioetikom, a u kojoj CBS od februara 2015. ima svoje predstavništvo.
Seminar je održan u veoma malom krugu stručnjaka. U delegaciji CBS-a bili su prof. dr Vojin Rakić (www.vojinrakic.com), dr Hajrija Mujović-Zornić i doc. dr Dušanka Krajnović."Bioetičke aktivnosti Saveta Evrope"

Centar za bioetičke studije organizovao je 21. maja predavanje "Bioetičke aktivnosti Saveta Evrope", dr Zvonka Magića. Predavanje je otvorila i moderirala mr Olivera Z. Mijušković, programski koordinator CBS-a. Nakon predavanja usledila je diskusija sa učesnicima Tribine. “Plagijatorstvo u nauci kod nas i u svetu”


Predavanje akademika Vladislava Stefanovića “Plagijatorstvo u nauci kod nas i u svetu” održalo se 14. maja 2015. godine u organizaciji Centra za bioetičke studije. Predavanje je otvorio direktor CBS-a prof. dr Vojin Rakić, dok je moderator tribine bio dr Dragoljub Kaurin. Predavanju su prisustvovali i istaknuti gosti akademik Dragoslav Marinković i dr Zvonko Magić. Predavanje je završeno veoma bogatom diskusijom, a podeljene su i knjige učesnicima Tribine iz oblasti bioetike."Pravno-etička pitanja u personalizovanoj medicini"

Centar za bioetičke studije i Centar za pravna istraživanja (IDN)  je 7. maja organizovao predavanje dr Marte Sjeničić "Pravno-etička pitanja u personalizovanoj medicini”. Predavanje je završeno uz veoma zanimljivu diskusiju i razgovor sa posetiocima Tribine.Profesor Vojin Rakić (PhD) postao član Međunarodnog uređivačkog odbora časopisa Revista Romana de Bioetica (RRB)

 Vojin Rakić postao je član Međunarodnog uređivačkog odbora časopisa Revista Romana de Bioetica (RRB). RRB izlazi tri puta godišnje i reflektuje najširi spektar bioetičkih tema. RRB je indeksovan na listi Thomson Reuters od 2007. i trenutni impakt faktor mu je 1.17. Ispred njega u oblasti bioetike samo je nekoliko časopisa. U oblasti etike uopšte ispred RRB takođe je samo manji broj časopisa, i to samo sa engleskog govornog područja.

Link: http://www.bioetica.ro/index.php/arhiva-bioetica/index 


RTS u novim prostorijama Centra za bioetičke studije

Ekipa RTS-a je 30. aprila 2015. godine snimila emisiju o mladim saradnicima Centra za bioetičke studije. U okviru emisije izjave su dali mr Olivera Z. Mijušković, Aleksandra Radosevljević i dr Dragoljub Kaurin. Direktor CBS-a, prof. dr Vojin Rakić, tom prilikom je dao intervju. Emisija je snimana u novim prostorijama Centra za bioetičke studije u Vuka Karadžića 6.Naučno-istraživačka etika i publikovanje radova: šta je plagijat i kako ga prepoznati?


Predavanje "Naučno-istraživačka etika i publikovanje radova: šta je plagijat i kako ga prepoznati?", 30. aprila održala je doc. dr sc. Dušanka Krajnović. Predavanje je organizovao CBS, a u sradanji sa Centrom za pravna istraživanja IDN-a.

 SEMINAR „BIOETIKA U UČIONICI“

U subotu 25. aprila održan je prvi deo seminara „Bioetika u učionici“ akreditovan od strane ZUOV-a (Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja). Seminar je održan u organizaciji Centra za razvoj liberalizma, a Centar za bioetičke studije je dao svoju podršku seminaru. Prvi dan seminara bio je posvećen temama uvoda u bioetiku, abortusa i eutanazije. Seminar je otvorio prof. dr Vojin Rakić, a prisutnima se obratila i prof. Olga Vučić. Svoja izlaganja na pomenute teme imali su prof. dr Radomir Videnović, prof. Olga Vučić i mr Olivera Z. Mijušković. Učesnici seminara su profesori srednjih škola iz Srbije.Autonomija i briga u pedijatrijskoj i gerijatrijskoj etici

Predavanje “Autonomija i briga u pedijatrijskoj i gerijatrijskoj etici” 23. aprila održao je doc. dr Ivan Vuković. Predavanje je organizovao CBS u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja IDN-a.Predavanja u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu

 

U sredu 22. aprila Centar za bioetičke studije je uspešno organizovao i realizovao tribinu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, pod nazivom „Promena pola u Srbiji“. Na tribini se govorilo o statusu transseksualnih osoba u društvu, kao i medicinskim, pravnim i filozofskim pitanjima vezanim za ovu temu. Tribina je održana na Filozofskom fakultetu.
Izlaganja su imali istaknuti stručnjaci u oblasti genitalne hirurgije, u kojoj naša zemlja zauzima jedno od vodećih mesta u svetu: prof. dr Miroslav Đorđevid, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, genitalni hirurg koji je obavio više stotina intervencija promene pola u različitim zemljama, prim. dr sci med. Dragana Duišin, šef Kabineta za transrodna stanja KBC Srbije, doc. dr Jelena Simić, pravnica, docentkinja na Univerzitetu Union. Na tribini je govorio i Kristian Ranđelovid, aktivista pokreta „Višestruka diskriminacija - trans program“.Valentina Marinković: "Klinička istraživanja - regulatorni i etički izazovi"


Doc. dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu - Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, 09. aprila održala je predavanje pod nazivom "Klinička istraživanja - regulatorni i etički izazovi". Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka.Gostujuća predavanja prof. dr Vojina Rakića


Direktor Centra za bioetičke studije, prof. dr VojinRakić, od 26. marta do 8. aprila održao je dva gostujuća predavanja iz oblasti bioetike i učestvovao na jednoj tribini:

1. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Beogradskog seminara za analitičku filozofiju i logiku (BAL) u četvrtak 26. marta održao je predavanje „Moralno poboljšanje, sloboda volje i promena moralnog statusa“.

2. Na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ (IBISS), u ponedeljak, 30. marta održao je predavanje „Farmakogenomika: bioetički aspekti“.
3. U organizaciji Zadužbine Ilije M. Kolarca i Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, u sredu 8. aprila 2015. godine održana je završna tribina „Moralno relevantne individue“ u okviru ciklusa tribina „Moral i životinje“. Nа tribini su govorili: prof. dr Vojin Rаkić, doc. dr Ivаn Vuković (Filozofski fаkultet), doc. dr Miljаnа Milojević (Filozofski fаkultet) i Nаtаšа Vukmirović (Udruženje Link plus).Kontinuirana medicinska edukacija pod nazivom „Edukacija za članove etičkih odbora u Srbiji“

U ponedeljak 6. aprila u Institutu društvenih nauka održana je Kontinuirana medicinska edukacija pod nazivom „Edukacija za članove etičkih odbora u Srbiji“ u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku, a u saradnji sa Centrom za bioetičke studije. I ovaj program Kontinuirane medicinske edukacije akreditovao je Zdravstveni savet Republike Srbije.

Predavači su bili, po redu predavanja: prof. dr Vojin Rakić (CBS, Institut društvenih nauka), dr Hajrija Mujović Zornić (CBS, Institut društvenih nauka), doc. dr Dušanka Krajnović (CBS, Farmaceutski fakultet), prof. dr Aleksandar Damjanović (CBS, Medicinski fakultet), prof. dr Ivana Novaković (Medicinski fakultet), prof. dr Zoran Todorović (Medicinski fakultet), prof. dr Slobodan Savić (Medicinski fakultet), prof. dr Milica Bajčetić (Medicinski fakultet) i dr Vera Zdravković (Medicinski fakultet).

 


Supstitucija lekova - etički aspekti

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizovao je predavanje „Supstitucija lekova - etički aspekti“, koje je 2. aprila održala je prof. dr Milica Prostran."Genetička istraživanja i član 16. UNESCO deklaracije o ljudskim pravima i bioetici: briga o budućim generacijama"

Predavanje "Genetička istraživanja i član 16. UNESCO deklaracije o ljudskim pravima i bioetici: briga o bududim generacijama" održala je 26. marta prof. dr Marina Stamenković-Radak. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.
RAZUMEVANJE NASILJA


Predavanje "Razumevanje nasilja" prof. dr Zorica Mršević održala je 19. marta 2015. godine. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije, a uz podršku Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.SIMPOZIJUM „REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE U SRBIJI“


Centar za bioetičke studije je uspešno organizovao i realizovao simpozijum "Reproduktivno zdravlje u Srbiji - predrasude, činjenice i očekivanja" u okviru programa Kontinuirane edukacije za lekare, farmaceute, molekularne biologe, genetičare, pravnike i filozofe, a koji je akreditovao Zdravstveni savet Republike Srbije.

Pred prepunom salom Imel Group, simpozijum je otvorio direktor Centra za bioetičke studije prof. dr Vojin Rakić, a moderatorka i rukovodilac čitavog seminara bila je prof. dr Amira Fazlagić.

Izlaganja su imali poznati naučnici iz medicinskih, farmacetskih, pravnih i drugih nauka: prof. dr Mirjana Rašević, doc. dr Dušanka Krajnović, prof. dr Marina Odalović, prof. dr Aleksandar Vuksanović, dr Sonja Pavlović, prof. dr Miroslava Gojnić-Dugalić, prof. dr Milica Džinić i dr Hajrija Mujović-Zornić.


"Zašto je bitno da dobro radimo? – iz ugla istraživača (Etika naučno-istraživačkog rada)"

Katarina Zeljić, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - Katedra za genetiku i evoluciju, 12. marta održala je predavanje "Zašto je bitno da dobro radimo? – iz ugla istraživača (Etika naučno-istraživačkog rada)". Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka.


Svečana akademija Centra za bioetičke studije

Centar za bioetičke studije je 10. marta 2015. godine obeležio uspešan period rada Svečanom akademijom uz prisustvo velikog broja istaknutih zvanica i gostiju.
Skup je otvorio rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladimir Bumbaširević, osvrnuvši  se na značaj osnivanja i delovanja CBS-a kako u svetskim okvirima, tako u Srbiji. Ilustrovao je to radovima direktora CBS-a, prof. dr Vojina Rakića, i to u časopisima sa vrha Thomson Reuters liste, posebno onima u American Journal of  Bioethics (kako je naglasio Rektor, prvi časopis na Thomson Reuters listi iz oblasti etike) i Journal of Medical Ethics (četvrti na Thomsom Reuters listi iz oblasti etike).
Izlaganja o većem broju publikacija Vojina Rakića tokom prethodnih godinu dana u Journal of Medical Ethics, American Journal of Bioethics i Cambridge Quarterly of Health Care Ethics dali su i prof. dr Aleksandar Damjanović (Univerzitet u Beogradu, direktor Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije) i prof. dr Elvio Baccarini (Univerzitet u Rijeci). Aleksandar Damjanović je rekao da je Vojin Rakić osnivač novog pravca u bioetici u oblasti "enhancementa" (poboljšanje). Elvio Baccarini je kazao da Vojin Rakić predstavlja nezaobilazno mesto za svakog ko želi ozbiljno da se bavi ovom oblašću filozofije. Njihova izlaganja su ispratile brojne medijske ekipe.
Skup je obeležilo i uručivanje zahvalnica ljudima koji su najzaslužniji za razvoj i rast Centra za bioetičke studije: prof.dr Vladimiru Bumbašireviću, prof. dr Milanu Ćirkoviću, prof. dr Aleksandru Damjanoviću, prof.dr Amiri Fazlagić, prof. dr Dušanki Krajnović, PhM Oliveri Z. Mijušković, dr Sonji Pavlović, prof. dr Milici Prostran, prof. dr Mirjani Rašević i dipl. ing Mirku Uroševiću.
Umetnički deo programa obeležio je Akademski hor Collegium Musicum.

Foto galerija

Promocija knjige  Elvija Baccarinija "In A Better World? Public Reason and Biotechnologies"


U organizaciji Centra za bioetičke studije i Instituta društvenih nauka,  9.marta je održana promocija knjige "In A Better World? Public Reason and Biotechnologies" prof. dr Elvija Baccarinija sa Univerziteta  u Rijeci. Osim autora, o knjizi  je govorio dr. sc. Nebojša Zelić, viši asistent zaposlen na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Rijeci.

Pogledajte višeFoto galerija

Tribina “Donošenje Zojinog zakona“


Centar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizovao je tribinu “Donošenje Zojinog zakona” koja je održana 5.marta 2015 godine. Tribinu je otvorio direktor Centra za bioetičke studije prof. dr Vojin Rakić.  Na Tribini  su reč imali ljudi koji su imali ključnu ulogu u njegovom donošenju: dr Hajrija Mujović Zornić, Redovni član CBS-a, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, Upravnik Centra za pravna istraživanja IDN-a,  jedna od autorki Zojinog zakona; Bojana Mirosavljević, majka Zoje Mirosavljević; prof. dr Dušan Milosavljević, poslanik u Skupštini Republike Srbije, podnosilac predloga Zojinog zakona.
Skupština Srbije je nedavno donela "Zojin zakon" -  zvanično ZAKON O PREVENCIJI I DIJAGNOSTICI GENETIČKIH BOLESTI, GENETIČKI USLOVLJENIH  ANOMALIJA i RETKIH BOLESTI (Sl.glasnik RS, 8/2015).
Ovaj događaj pratio je veliki publicitet. Pomenuti Zakon nosi ime po Zoji, devojčici koja je preminula od jedne od retkih bolesti - Batenove bolesti. "Zojin zakon" postaje poznat široj javnosti po tome što predviđa mogućnost da deca iz Srbije koja boluju od neke genetičke bolesti, anomalije ili retke bolesti, dobiju odgovarajući tretman u inostranstvu. Naime, ukoliko lekari ne mogu da uspostave dijagnozu u roku od šest meseci, u obavezi su da uzorak tkiva i krvi pošalju u laboratorije u inostranstvu o trošku države.
 "Zojin zakon" je dobio jednoglasnu podršku poslanika u Skupštini Srbije i njegovi podnosioci se često percipiraju kao ljudi koji su učinili human gest. "Zojin zakon" asocira na pobedu života nad smrću. Ipak, neki delovi "Zojinog zakona" su kritikovani u stručnoj javnosti. Tokom Tribine dogovoren je susret prof. dr Dušana Milosavljevića i grupe genetičara sa ciljem formulisanja podzakonksih akata koji bi otklonili neke nedostatke u Zakonu.

Foto galerija

Centar za bioetičke studije potpisao sporazum o saradnji i formiranju Predstavništva CBS-a na Evropskom institutu za onkologiju (EIO) u Milanu

Obaveštavamo vas da je Centar za bioetičke studije potpisao sporazum o saradnji i formiranju Predstavništva CBS-a na Evropskom institutu za onkologiju (EIO) u Milanu.
Reč je o veoma poznatom institutu/klinici na kome se istražuju i leče maligna oboljenja. Na EIO je zaposleno oko 600 lekara i drugog medicinskog osoblja. Kapacitet je 230 kreveta. EIO je poznat i po upotrebi najsavremenih tehnologija u onkološkoj hirurgiji, kao što je robotika.
Direktor Centra za bioetičke studije, prof. dr Vojin Rakić, 23. februara 2015. godine potpisao je Odluku kojom za predsednika Upravnog odbora Predstavništva CBS-a na EIO imenovuje prof. dr Giovanni Boniola.
Profesor Boniolo, doktor filozofije i fizike, direktor je Odeljenja za bio-medicinske i humanističke nauke na Evropskom Institutu za onkologiju. Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Milanu. Koordinator je doktorskih studija posvećenih osnovama nauke o životu i njenim etičkim implikacijama. Autor je više monografija i preko 130 naučnih radova.
Pored profesora Boniola, u Upravnom odboru Sekcije CBS-a još su dr Marco Annoni (Univerzitet u Milanu), Luca Chiapperino (EIO) i dr Maria Damjanovicova (EIO).POTPISANO VIŠE UGOVORA O SARADNJI SA RENOMIRANOM NAUČNOM INSTITUCIJOM GLOBAL BIOETHICS INITIATIVE IZ NJUJORKA

Obaveštavamo vas da smo 1. februara. 2015. godine sklopili i potpisali više sporazuma o saradnji sa renomiranom naučnom institucijom Global Bioethics Initiative (GBI) sa sedištem u Njujorku. GBI se nalazi u sistemu Ujedinjenih nacija.
Članovi Global Bioethics Initiative su najpoznatija imena svetske bioetičke scene. U Savetodovnom odboru su i neki od naših pridruženih članova, poput James Hughesa i Petera Singera. Članovi su takođe Thomas Pogge i Art Caplan, kao i glumica Mia Farrow.
Potpisivanjem sporazuma između ostalog je u okviru Global Bioethics Initiative formirano i Predstavništvo Centra za bioetičke studije u čiji Upravni odbor je ušao veći broj značajnih članova GBI kao što su Charles Debrovner, M.D. (Predsednik Global Bioethics Initiative), Elizabeth Yuko, Ph.D., LL.M. (Center for Ethics Education, Fordham University), Marin Gillis, Ph.L., Ph.D. (Associate Professor, Florida International University), Inmaculada de Melo-Martín, Ph.D., M.S. (Professor of Medical Ethics, Cornell University).
Na čelu Predstavništva Centra za bioetičke studije u Global Bioethics Initiative je Izvršna direktorka GBI, Prof. dr Ana Lita.
Šaljemo vam vebsajt GBI na kome se izveštava o saradnji sa nama:
Link: http://globalbioethics.org/2015/02/gbi-announces-collaboration-with-the-center-for-the-study-of-bioethics-in-belgrade/Zahvaljujući ovoj saradnji, otvorena je velika šansa za mlade istraživače i naučnike iz Srbije da učestvuju u budućim zajedničkim projektima. Jedan od njih je i aktuelna "Letnja škola bioetike u Njujorku". Način apliciranja, uslovi i drugi detalji nalaze se na linku i u prilogu koji vam dostavljamo:
Link: http://summerschool.globalbioethics.org


LETNJA ŠKOLA BIOETIKE 2015. U NJUJORKU - POZIV


BIOETIKA U REGENERATIVNOJ MEDICINI – IZAZOV ZA 21. VEK

U četvrtak 19. februara 2015. godine Centar za bioetičke studije je u partnerstvu sa Institutom društvenih nauka organizovao predavanje prof. dr Amire Fazlagić: “Bioetka u regenerativnoj medicni – Izazov za 21. vek”. Amira Fazlagić je predsednica Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine, kao i savetnik za medicinska pitanja najveće evropske banke matičnih ćelija Cryo-Save. Redovni je član Centra za bioetičke studije i Generalni sekretar Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku. Dr Fazlagić je predavač USAID-a na projektu genetskog skrininga u trudnoći za Srbiju.

Pogledajte više


Foto galerija

MORALNO POBOLJŠANJE I SEROTONIN

U četvrtak, 5.februara 2015. godine, u organizaciji Centra za bioetičke studije prof. dr Aleksandrar Damjanović održao je predavanje “Moralno poboljšanje i serotonin“. Aleksandar Damjanović je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, direktor Klinike za psihijatriju KCS, Redovni član CBS-a, pomoćnik direktora Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku (zadužen za bioetičku edukaciju), član Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji i predsednik Republičke komisije za zaštitu mentalnog zdravlja.

Pogledajte više

Foto galerija
Personalizovana medicina: šansa i izazov za savremenu nauku

Centar za bioetičke studije organizovao je predavanje dr Sonje Pavlović "Personalizovana medicina: šansa i izazov za savremenu nauku", koje se održalo 29. decembra. 2014. godine na Institutu društvenih nauka. Sonja Pavlović je naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu.

Pogledajte više

Foto galerija
Etički aspekti hirurškog lečenja epilepsije


U četvrtak, 18. decembra 2014. godine, u organizaciji Centra za bioetičke studije održano je predavanje prof.dr Nikole Vojvodića na temu ''Etički aspekti hirurškog lečenja epilepsije.'' Nikola Vojvodić radi na Klinici za neurologiju KCS, profesor je na Medicinskom fakultetu i zamenik rukovodioca Departmana za istraživanje i razvoj Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku.

Pogledajte više

Foto galerija
Produženje života, matične ćelije i stavovi  javnosti

U organizaciji Centra za bioetičke studije, 4. decembra. 2014. godine u prostorijama Instituta društvenih nauka održano je predavanje Rose Rantanen, doktorandkinje Univerziteta u Turkuu, Finska, na temu „Produženje života, matične ćelije i stavovi javnosti“.

Pogledajte više

Foto galerija

Genetic Quality Management - Genes, Information, You & Health


U organizaciji Centra za bioetičke studije i Charite Krankenhaus iz Berlina 28. i 29. Novembra 2015. održan je seminar "Genetic Quality Management - Genes, Information, You & Health".
Seminar je održan u Berlinu u okviru zajedničkog projekta Centra za bioetičke studije i Charite Krankenhaus koji finansira Deutsche Forschungsgemeinschaft. Skup je dobio institucionalnu podršku i/ili podršku u ljudskim resursima Biološkog fakulteta, Instituta društvenih nauka, Farmaceutskog fakulteta i Instituta za molekularnu genetiku i genetički inženjering Univerziteta u Beogradu. Na seminaru je učestvovalo 10 naučnika iz Srbije, uglavnom članova CBS-a.

Foto galerija

43. SIMPOZIJUM ''STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI''

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu bio je organizator 43. Simpozijuma ''Stremljenja i novine u medicini'' koji se održavao od 8. do 12. decembra 2014. godine u svečnoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta. Prvog dana na simpozijumu su govorili i sledeći članovi Centra za bioetičke studije: prof. dr Vojin Rakić, direktor Centra za bietičke studije (izlaganje o njegovim člancima i polemikama o njima u American Journal of Bioethics i Journal of Medical Ethics tokom 2014. godine) i prof. dr Aleksandar Damjanović (''Afektivni poremećaji i najčešći bioetički izazovi'' ). Prof. dr Zoran Todorović imao je izlaganje ''Neuroetika u razvoju lekova''.


Foto galerija
Javno opravdanje i moralno poboljšanje


U organizaciji Centra  za bioetičke studije i Instituta društvenih nauka 14.novembra održano je predavanje Evija Bacacrinija "Javno opravdanje i moralno poboljšanje". Baccarini je profesor etike i filozofije politike na Univerzitetu u Rijeci.

Pogledajte više


23. septembra 2014. Centar za bioetičke studije je u partnerstvu sa UNESCO katedrom za bioetiku organizovao seminar - 21. Vek – Era bez retkih bolesti?


Seminar „21. Vek – Era bez retkih bolesti?” okupio je najpoznatije naše stručnjake iz ove oblasti koji su problem retkih bolesti osvetliti iz različitih perspektiva: biomedicinske, etičke i pravne. Seminar je otvorio prof. dr Vojin Rakić.  Specijalni gost sa zapaženim izlaganjem bila je Jelena Milošević, predsednica Međunarodnog udruženja za F.O.P. i višegodišnja predsednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije – NORBS. Naučnici sa izlaganjima bili su prof. dr Amira Fazlagić, dr Sonja Pavlović, dr Hajrija Mujović-Zornić, dr Dušanka Krajnović i dr Nikola Vojvodić. Moderator seminara bila je Olivera Z. Mijušković.
U Srbiji više od 600.000 ljudi boluje od neke retke bolesti. Pojedinačno su ove bolesti retke, ali kada se uzmu sve zajedno, broj obolelih je ozbiljan problem. Slični statistički podaci postoje i za druge zemlje. Veliki broj ovih bolesti je nasledan. Sa pojavom sve naprednije biotehnologije u oblasti genetike, savremena medicina sve uspešnije može da se suoči sa njima. Postavlja se pitanje da li idemo u pravcu budućnosti u kojoj će ovakve bolesti biti u potpunosti iskorenjene. Učesnici seminara pokušali su da daju neke odgovore na ovo pitanje.

Foto galerija
SEMINAR "BIOETHICS OF LIFE AND DEATH"


Seminar "Bioethics of Life and Death" održan je 24. juna u Naučnom klubu Centra za promociju nauke. Seminar je organizovao Centrar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke. Na seminaru su učestvovali gosti iz inostranstva, kao i saradnici Centra za bioetičke studije. Diskutovani su problematika radikalnog produženja života, socio-psihološki aspekti radikalnog produženja života, produženje života ćelija, kao i drugi problemi vezani za bioetiku života i smrti.
Na seminaru su govorili:
• Magistar društvenih nauka Rosa Rantanen, doktorand na Univerzitetu u Turkuu (Finska), Odeljenje za bihejvioralne nauke i filozofiju: "Bioethical aspects of radical life extension";
• prof. dr Marina Stamenković-Radak, naučni savetnik IBISS, redovni profesor Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, Centar za bioetičke studije: "Cell life extension: costs and benefits?";
• dr Goran S. Milovanović, Centar za bioetičke studije: "The psychology of Methuselah: On possible socio-psychological consequences of radical life extension".

Radni jezik seminara bio je engleski.

Foto galerija
Seminar "Bioetika katastrofa: posle poplava u Srbiji", 10. jun, Naučni klub Centra za promociju nauke, Knez Mihailova 5, Beograd, 16h.


Seminar "Bioetika katastrofa: posle poplava u Srbiji" okupio je bioetičare, filozofe, fizičare i psihologe koji su pokušali da iz različitih perspektiva osvetle bioetičke i sa bioetikom povezane probleme sa kojima smo bili suočeni tokom nedavnih katastrofalnih poplava u Srbiji, kao i slične probleme sa kojima će se čovečanstvo suočavati u budućnosti. Seminar su organizovali Centar za bioetičke studije i Centar za promociju nauke u Naučnom klubu Centra za promociju nauke (Knez Mihajlova 5), u utorak 10. juna. Seminar je otvorila Direktorka Centra za promociju nauke Aleksandra Drecun, a pred početak rada učesnike i publiku je pozdravio i prof. dr Vojin Rakić, Direktor Centra za bioetičke studije. Na seminaru su govorili: prof. dr Vojin Rakić ("Da li nas suočavanje sa katastrofama čini moralnijim?"), prof. dr Milan M Ćirković, ("Analiza rizika: prediktivna moć, skalabilnost i selekcioni efekti "), dr Goran S. Milovanović (" Intuitivna ocena rizika i pitanje kognitivnog i moralnog poboljšanja"), i Mr Ana Vlajković ("Psihološka pomoć u katastrofama – od teorije do prakse"). Kompletan program seminara "Bioetika katastrofa: posle poplava u Srbiji" možete pogledati ovde.

Foto galerija
Konferencija za štampu povodom osnivanja UNESCO katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu sa sedištem u Beogradu


U petak, 6. juna, u 11h, održana je konferencija za štampu na kojoj su saradnici Centra za bioetičke studije i više departmana Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku saopštili javnosti o osnivanju UNESCO katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, sa sedištem u Beogradu. Novinarima su se obratili članovi Centra za bioetičke studije:
- prof. dr Vojin Rakić, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, direktor Centra za bioetičke studije, šef UNESCO katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, direktor Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku i rukovodilac Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji; - prof. dr Amira Fazlagić, vanredni profesor Evropskog univerziteta i predsednica Departmana za istraživanje i razvoj Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku.

- prof. dr Marina Stamenković Radak, redovni profesor na Univerzitetu u Beogradu – Biološki fakultet, zamenik predsednika Departmana za edukaciju Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku, član Centra za bioetičke studije.

- dr Goran S. Milovanović, član Centra za bioetičke studije, član Izvršnog odbora UNESCO katedre za bioetiku za Centralnu i Istočnu Evropu.

Šef mreže UNESCO katedri za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu je prof. dr Vojin Rakić, Direktor Centra za bioetičke studije. Njegovi zamenici su prof. dr Gabriele Werner-Felmayer, Austrija (obrazovanje) i prof.dr Tomaš Doležal, Češka (istraživanje i razvoj). U Beogradu se konstituiše Izvršni odbor ove mreže UNESCO katedri za bioetiku kojim će predsedavati prof. dr. Milan M. Ćirković, Srbija, član Centra za bioetičke studije.
Na konferenciji je pruženo više značajnih informacija o bioetičkim inicijativama u našoj zemlji, uključujući informacije o radu Centra za bioetičke studije. Najavljeni su seminari u saradnji sa Centrom za promociju nauke tokom juna meseca u Beogradu: "Bioetika katastrofa: posle poplava u Srbiji" i "Bioetika života i smrti", kao i seminar u saradnji sa Cryo-Save Serbia d.o.o. "Bioetika retkih bolesti". Učesnici ovih seminara biće eminentni domaći stručnjaci u različitim oblastima bioetike i istraživači u drugim oblastima naučnog rada koji doprinosi razumevanju bioetičkih problema.
Konferencija za štampu je održana u press sali poslovnog centra Imel group, na 5. spratu Bulevar Zorana Đinđića 2a.

Foto galerija
MINISTAR OTVORIO SEMINAR CENTRA ZA BIOETIČKE STUDIJE TEMA: RIZICI OD VELIKIH KATASROFA

Centar za bioetičke studije i UNESKO Katedra za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke i Centrom za razvoj liberalizma, organizovali su 9. maja seminar o rizicima od velikih katastrofa i načinima na koje bi valjalo sa njima se suočavati.Seminar je otvorio Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Teme o kojima se razgovaralo na ovoj tribini bile su, između ostalih, egzistencijalni rizici, medicinska etika u situacijama velikih katastrofa, kao i marginalne društvene grupe i njihova pozicija u društvu u situacijama velikih katasrofa.

Predavači na seminaru bili su Vojin Rakić iz Centra za bioetičke studije i UNESKO Katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu, Milan Ćirković iz CBS-a, Astronomske opservatorije u Beogradu i Univerziteta Oksford, Bjanka Bihner iz Centra za Etiku i pravo u Hanoveru, Nemačka, Šina Igan Čemeberlin sa Univerziteta Merilend, SAD, i Veselin Mitrović iz CBS-a i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pogledajte više


Tribina "Zaveštanje organa: dobro delo nakon smrti"

U sredu 16. aprila 2014. godine u 19:30, u zadužbini Ilije M. Kolarca, održana je tribina "Zaveštanje organa: dobro delo nakon smrti", u organizaciji Centra za promociju nauke i Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji.

Pogledajte više


Predavanje "EUTANAZIJA U SAVREMENOM PRAVNOM DISKURSU: PRAVO NA DOSTOJANSTVENU SMRT"

7. aprila u 19 časova u Klubu Doma omladine Beograda održano je predavanje Violete Beširević.

Pogledajte više
Pogledajte više


Dostupnost lekova i medicinskih sredstava osobama obolelim od retkih bolesti

Članovi CBS-a učestvovali su u organizaciji tribine "Dostupnost lekova i medicinskih sredstava osobama obolelim od retkih bolesti", i to zajedno sa Studentskom organizacijom farmaceutskog fakulteta (BPSA), pod koordinacijom Vanje Milošević i Katedrom za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, pod mentorstvom Andrijane Milošević Georgijev. Seminar je održan 7. marta 2014. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Na skupu su govorili Darko Laketić, pomoćnik ministra iz Sektora za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu, Sonja Pavlović sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Snežana Plavšić sa Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", kao i direktor Centra za bioetičke studije, prof. dr Vojin Rakić.
Na tribini je govorila i doc. dr Dušanka Krajnović, kao i Dragan Đurović, predsednik "Udruženja za pomoć osobama sa Cističnom fibrozom" i Jelena Tomić ispred ,,Udruženja obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa''. Skupu su prisustvovali i studenti farmacije Univerztiteta u Beogradu, kao i njihove kolege na studentskoj razmeni iz Hrvatske i Slovačke.

Kembridž radna grupa za bioetičku edukaciju u Srbiji

Posted by CBS

 


Kembridž radna grupa za bioetičku edukaciju u Srbiji osnovana je sa ciljem da okupi vodeće stručnjake iz oblasti filozofije, medicine, biologije, sociologije, prava i drugih disciplina, a koji će svojim radom dati doprinos bioetičkoj edukaciji i bioetičkim istraživanjima u Srbiji.

Pogledajte više

MEĐUNARODNA konferencija "Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja"

Posted by CBS

 

Od 14. do 16. maja 2013. godine u Beogradu je održana međunarodna konferencija "Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja", u organizaciji Vojina Rakića (Centar za bioetičke studije) i Džulijana Savuleskua (Oksfordski centar za neuroetiku, Univerzitet Oksford)". Ko-organizator je bio Centar za razvoj liberalizma (CRL). Pogledajte sve o konferenciji na sajtu CRL.

Pogledajte više