Tribina - Četvrtkom popodne 2015.

Posted by CBS

 
Tribina - Četvrtkom popodne

20182017201620152014

Izaberite godinu arhive
Retke bolesti i izazovi obezbeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka 24. decembra organizovao predavanje dr Marte Sjeničić i dr Marka Milenkovića, pod nazivom "Retke bolesti i izazovi obezbeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite". Tribinu je moderirala Tanja Komnenović


Da li je bolesnik uvek u pravu

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 17. decembra organizovao predavanje prof. dr Lade Zibar, pod nazivom "Da li je bolesnik uvek u pravu". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.


Politički, etički i sociokulturni aspekti dojenja: laktivizam i glasovi kritike

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 10. decembra organizovao predavanje dr Suzane Ignjatović, pod nazivom "Politički, etički i sociokulturni aspekti dojenja: laktivizam i glasovi kritike". Tribinu je moderirao Danilo Polić.


Šta je čovek i šta je kriza

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 3. decembra organizovao predavanje akademika Vladete Jerotića, pod nazivom "Šta je čovek i šta je kriza". Tribinu je moderirao prof. dr Vojin Rakić.

Foto galerija
Dojenje i inteligencija: činjenice, uzroci i otvorena pitanja


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 26. novembra organizovao predavanje dr Željke Buturović, pod nazivom "Dojenje i inteligencija: činjenice, uzroci i otvorena pitanja". Tribinu je moderirao dr Dragoljub Kaurin.


Evolvabilnost kao evoluirani karakter: biosferska selekcija, Gaja hipoteza i panspermija


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 19. novembra organizovao predavanje prof. dr Milana Ćirkovića, redovnog člana Centra za bioetičke studije, i dr Srđe Jakovića, pod nazivom "Evolvabilnost kao evoluirani karakter: biosferska selekcija, Gaja hipoteza i panspermija". Tribinu je moderirala Tanja Komnenović.


Etički aspekti suicida


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 12. novembra organizovao predavanje prof. dr Gordane Dedić, pod nazivom "Etički aspekti suicida". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.


Eutanazija

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 5. novembra organizovao predavanje doc. dr Rastka Jovića, pod nazivom "Eutanazija". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.Genetsko poboljšanje i etos egalitarizma


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 31. oktobra organizovao predavanje dr Olivera Finija (Oliver Feeney), pod nazivom "Genetsko poboljšanje i etos egalitarizma". Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.Kognitivna poboljšanja u Avatar terapiji šizofrenije


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 30. oktobra organizovao predavanje dr Aleksandra Gernera (Alexander Gerner), pod nazivom "Kognitivna poboljšanja u Avatar terapiji šizofrenije". Tribinu je moderirala Natalija Trivić.


Narativi i predstave o bolesti i lečenju


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 26. oktobra organizovao predavanje dr Lucije Galvanji (Lucia Galvagni), pod nazivom "Narativi i predstave o bolesti i lečenju". Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.Poboljšanje mozga: ima li razloga za brigu?


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 26. oktobra organizovao predavanje dr Salvor Nordal (Salvör Nordal), pod nazivom "Poboljšanje mozga: ima li razloga za brigu?". Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.Pravni aspekti donacije organa nakon eutanazije


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 22. oktobra organizovao predavanje prof. dr Violete Beširević, pod nazivom "Pravni aspekti donacije organa nakon eutanazije". Tribinu je moderirala Milica Milašinović.Neurološka osnova morala


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 15. oktobra organizovao predavanje dr Jelene R. Dačković, pod nazivom "Neurološka osnova morala". Tribinu je moderirala Tanja Komnenović.Bioetika između psihoterapije i farmakoterapije


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 8. oktobra organizovao predavanje dr Srđe Zlopaše, pod nazivom "Bioetika između psihoterapije i farmakoterapije". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.Etičke dileme ranog saopštavanja anomalija ploda i pola deteta roditeljima


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 1. oktobra organizovao predavanje prof. dr Miroslave Gojnić Dugalić pod nazivom ''Etičke dileme ranog saopštavanja anomalija ploda i pola deteta roditeljima''. Predavanje je otvorio direktor CBS-a prof. dr Vojin Rakić, dok je moderator tribine bio Danilo Polić."Bioetičke aktivnosti Saveta Evrope"

Centar za bioetičke studije organizovao je 21. maja predavanje "Bioetičke aktivnosti Saveta Evrope", dr Zvonka Magića. Predavanje je otvorila i moderirala mr Olivera Z. Mijušković, programski koordinator CBS-a. Nakon predavanja usledila je diskusija sa učesnicima Tribine. “Plagijatorstvo u nauci kod nas i u svetu”


Predavanje akademika Vladislava Stefanovića “Plagijatorstvo u nauci kod nas i u svetu” održalo se 14. maja 2015. godine u organizaciji Centra za bioetičke studije. Predavanje je otvorio direktor CBS-a prof. dr Vojin Rakić, dok je moderator tribine bio dr Dragoljub Kaurin. Predavanju su prisustvovali i istaknuti gosti akademik Dragoslav Marinković i dr Zvonko Magić. Predavanje je završeno veoma bogatom diskusijom, a podeljene su i knjige učesnicima Tribine iz oblasti bioetike."Pravno-etička pitanja u personalizovanoj medicini"

Centar za bioetičke studije i Centar za pravna istraživanja (IDN)  je 7. maja organizovao predavanje dr Marte Sjeničić "Pravno-etička pitanja u personalizovanoj medicini”. Predavanje je završeno uz veoma zanimljivu diskusiju i razgovor sa posetiocima Tribine.


Naučno-istraživačka etika i publikovanje radova: šta je plagijat i kako ga prepoznati?


Predavanje "Naučno-istraživačka etika i publikovanje radova: šta je plagijat i kako ga prepoznati?", 30. aprila održala je doc. dr sc. Dušanka Krajnović. Predavanje je organizovao CBS, a u sradanji sa Centrom za pravna istraživanja IDN-a.

 Autonomija i briga u pedijatrijskoj i gerijatrijskoj etici

Predavanje “Autonomija i briga u pedijatrijskoj i gerijatrijskoj etici” 23. aprila održao je doc. dr Ivan Vuković. Predavanje je organizovao CBS u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja IDN-a.


Valentina Marinković: "Klinička istraživanja - regulatorni i etički izazovi"


Doc. dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu - Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, 09. aprila održala je predavanje pod nazivom "Klinička istraživanja - regulatorni i etički izazovi". Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka.Supstitucija lekova - etički aspekti

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizovao je predavanje „Supstitucija lekova - etički aspekti“, koje je 2. aprila održala je prof. dr Milica Prostran."Genetička istraživanja i član 16. UNESCO deklaracije o ljudskim pravima i bioetici: briga o budućim generacijama"

Predavanje "Genetička istraživanja i član 16. UNESCO deklaracije o ljudskim pravima i bioetici: briga o bududim generacijama" održala je 26. marta prof. dr Marina Stamenković-Radak. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.
RAZUMEVANJE NASILJA


Predavanje "Razumevanje nasilja" prof. dr Zorica Mršević održala je 19. marta 2015. godine. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije, a uz podršku Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka."Zašto je bitno da dobro radimo? – iz ugla istraživača (Etika naučno-istraživačkog rada)"

Katarina Zeljić, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - Katedra za genetiku i evoluciju, 12. marta održala je predavanje "Zašto je bitno da dobro radimo? – iz ugla istraživača (Etika naučno-istraživačkog rada)". Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka.


 

Tribina “Donošenje Zojinog zakona“


Centar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizovao je tribinu “Donošenje Zojinog zakona” koja je održana 5.marta 2015 godine. Tribinu je otvorio direktor Centra za bioetičke studije prof. dr Vojin Rakić.  Na Tribini  su reč imali ljudi koji su imali ključnu ulogu u njegovom donošenju: dr Hajrija Mujović Zornić, Redovni član CBS-a, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, Upravnik Centra za pravna istraživanja IDN-a,  jedna od autorki Zojinog zakona; Bojana Mirosavljević, majka Zoje Mirosavljević; prof. dr Dušan Milosavljević, poslanik u Skupštini Republike Srbije, podnosilac predloga Zojinog zakona.
Skupština Srbije je nedavno donela "Zojin zakon" -  zvanično ZAKON O PREVENCIJI I DIJAGNOSTICI GENETIČKIH BOLESTI, GENETIČKI USLOVLJENIH  ANOMALIJA i RETKIH BOLESTI (Sl.glasnik RS, 8/2015).
Ovaj događaj pratio je veliki publicitet. Pomenuti Zakon nosi ime po Zoji, devojčici koja je preminula od jedne od retkih bolesti - Batenove bolesti. "Zojin zakon" postaje poznat široj javnosti po tome što predviđa mogućnost da deca iz Srbije koja boluju od neke genetičke bolesti, anomalije ili retke bolesti, dobiju odgovarajući tretman u inostranstvu. Naime, ukoliko lekari ne mogu da uspostave dijagnozu u roku od šest meseci, u obavezi su da uzorak tkiva i krvi pošalju u laboratorije u inostranstvu o trošku države.
 "Zojin zakon" je dobio jednoglasnu podršku poslanika u Skupštini Srbije i njegovi podnosioci se često percipiraju kao ljudi koji su učinili human gest. "Zojin zakon" asocira na pobedu života nad smrću. Ipak, neki delovi "Zojinog zakona" su kritikovani u stručnoj javnosti. Tokom Tribine dogovoren je susret prof. dr Dušana Milosavljevića i grupe genetičara sa ciljem formulisanja podzakonksih akata koji bi otklonili neke nedostatke u Zakonu.

Foto galerija

BIOETIKA U REGENERATIVNOJ MEDICINI – IZAZOV ZA 21. VEK

U četvrtak 19. februara 2015. godine Centar za bioetičke studije je u partnerstvu sa Institutom društvenih nauka organizovao predavanje prof. dr Amire Fazlagić: “Bioetka u regenerativnoj medicni – Izazov za 21. vek”. Amira Fazlagić je predsednica Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine, kao i savetnik za medicinska pitanja najveće evropske banke matičnih ćelija Cryo-Save. Redovni je član Centra za bioetičke studije i Generalni sekretar Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku. Dr Fazlagić je predavač USAID-a na projektu genetskog skrininga u trudnoći za Srbiju.

Pogledajte više


Foto galerija

MORALNO POBOLJŠANJE I SEROTONIN

U četvrtak, 5.februara 2015. godine, u organizaciji Centra za bioetičke studije prof. dr Aleksandrar Damjanović održao je predavanje “Moralno poboljšanje i serotonin“. Aleksandar Damjanović je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, direktor Klinike za psihijatriju KCS, Redovni član CBS-a, pomoćnik direktora Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku (zadužen za bioetičku edukaciju), član Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji i predsednik Republičke komisije za zaštitu mentalnog zdravlja.

Pogledajte više

Foto galerija