Tribina - Četvrtkom popodne 2017.

Posted by CBS

 
Tribina - Četvrtkom popodne

20182017201620152014

Izaberite godinu arhive
Etička pitanja od značaja za razvoj lekova u pedijatriji i izazovi nove evropske regulative za klinička ispitivanja lekova kod dece

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 11. maja 2017. organizovao predavanje prof. dr Dušanke Krajnović (Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu), pod nazivom "Etička pitanja od značaja za razvoj lekova u pedijatriji i izazovi nove evropske regulative za klinička ispitivanja lekova kod dece". Tribinu je moderirao Miloš Nikolin.


Koncept retkosti i problemi dostupnosti lekova za retke bolesti


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 4. maja 2017. organizovao predavanje spec. farm Jasmine Arsić, pod nazivom "Koncept retkosti i problemi dostupnosti lekova za retke bolesti". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.


Psihološke osnove nedemokratskog ponašanja
 

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 27. aprila 2017. organizovao predavanje prof. dr Žarka Trebješanina (redovnog profesora na Univerzitetu u Beogradu na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Filozofskom i Učiteljskom fakultetu), pod nazivom "Psihološke osnove nedemokratskog ponašanja". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.



Etika u psihoterapiji - primum non nocere

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 20. aprila 2017. organizovao predavanje Bojane Pejušković, pod nazivom "Etika u psihoterapiji - primum non nocere". Tribinu je moderirao Vlada Terzić.


Estetska hirurgija i problem identiteta
 

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 13. aprila 2017. organizovao predavanje Ljiljane Malović, pod nazivom "Estetska hirurgija i problem identiteta". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.



Evolucionizam i kreacionizam

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 6. aprila 2017. organizovao predavanje Marije Reković, pod nazivom "Evolucionizam i kreacionizam". Tribinu je moderirala Aleksandra Janašković.


Etički, profesionalni, pravni i socijalni aspekti lekarske odgovornosti

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 30. marta 2017. organizovao predavanje dr Slobodana Savića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Etički, profesionalni, pravni i socijalni aspekti lekarske odgovornosti". Tribinu je moderirala Jelena Tasić.


Radikalno produženje života

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 23. marta 2017. organizovao predavanje Danila Polića, pod nazivom "Radikalno produženje života". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.



Da li bi Kant bio transhumanista
 

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 16. marta 2017. organizovao predavanje Stefana Mićića, pod nazivom "Da li bi Kant bio transhumanista". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.


Osnovni bioetički problemi i značaj razumevanja poboljšanja

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 9. marta 2017. organizovao predavanje Dejana Pejovića, saradnika Centra za bioetičke studije, pod nazivom "Osnovni bioetički problemi i značaj razumevanja poboljšanja". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.



Kloniranje - uspešno poglavlje u istoriji bioetike?

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 2. marta 2017. organizovao predavanje Ursele Bartečko (Ursela Barteczko), stažistkinje u Centru za bioetičke studije sa Univerziteta Bielefeld u Nemačkoj. Predavanje je imalo naziv "Kloniranje - uspešno poglavlje u istoriji bioetike?". Tribinu je moderirao Danilo Polić.