Violeta Beširević

Posted by CBS

 

Violeta Beširević je redovni profesor na Pravnom falkultetu Univerziteta Union u Beogradu. Magistrirala je i doktorirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, a usavršavala se i na pravnim fakultetima Univerziteta Njujork, Univerziteta Džordž Vašington i Univerziteta Brigam Jang u SAD, kao i na Institutu Aser u Hagu. Dobitnica je Fulbrajtove stipendije i Global Research Fellow 2012-2013 na Pravnom fakultetu Univerziteta Njujork (NYU School of Law). Profesorka Beširević je član upravnog odbora Evropske organizacije za javno pravo i stalni naučni savetnik Centra za etiku i pravo u biomedicini (CELAB) Centralnoevropskog univerziteta.

Autorka je radova objavljenih na srpskom i engleskom jeziku u oblasti bioetike, uporednog ustavnog prava, ljudskih prava i međunarodnog krivičnog prava, među kojima su: knjiga - Euthanasia: Legal Principles and Policy Choices (European Press Academic Publishing, 2006); poglavlje (sa J. Sandor et al.) Organ Trafficking, Organ Trade. Recommendations for a more Nuanced Legal Policy, u: The EULOD Project: Living Organ Donation in Europe: Results and Recommendations, Ambagtsheer, F., Weimar, W., eds. (Pabst Science Publishers, 2013), pp. 147-174; i članak End-of-Life Care in XXI Century: Advance Directives in Universal Rights Discourse, (2010), 24 Bioethics 3 (Oxford: Blackwell Publishing Ltd.), pp. 105-112, koji se od 2010 nalazi među 5 najčitanijih članaka na websajtu Bioethics - vodećeg svetskog časopisa u oblasti bioetike.