Aleksandar Damjanović

Posted by CBS

 


Aleksandar Damjanović
 od 1994. godine do danas radi na Institutu-Klinici za psihijatriju KCS, aktuelno na poziciji načelnika Odeljenja za afektivne poremećaje. Od 1997.godine je asistent Medicinskog fakulteta Univeziteta u Beogradu, a za docenta na Katedri za psihijatriju na istom fakultetu izabran je 21.10.2005.godine., kao i 2011. Od 2006. godine je predsednik psihijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD). 2012 izabran za vanrednog profesora, katedra psihijatrija.
U skladu sa svojom profesionalnom orijentacijom smatra da je bioetika dovoljno široka oblast unutar koje mogu na adekvatan način da se pomire različiti istraživački afiniteti. To u svojim radovima i predavanjima uveliko i čini. Oblasti njegovog interesovanja su neuroetika i neurofilozofija.