Andrijana Milošević Georgiev

Posted by CBS

Andrijana Milošević Georgiev, rođena je 1981. godine u Kruševcu. Studije farmacije završila je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i time stekla zvanje diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar. Zaposlena je kao asistent na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, gde učestvuje u izvođenju praktične nastave u okviru integrisanih akademskih studija na predmetima: Uvod u farmaciju, Farmaceutska praksa, Farmaceutsko zakonodavstvo i etika, Osnove zdravstvenog menadžmenta. Trenutno pohađa doktorske studije na modulu Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse i akademske specijalističke studije iz Farmaceutskog menadžmenta i marketinga. Glavne oblasti interesovanja: istraživanje i razvoj farmaceutske prakse, javno zdravlje, istorija zdravstvene kulture, primenjena etika u farmaciji i biohemiji. Takođe je saradnik na projektu u okviru programa osnovnih istraživanja "Biomarkeri oštećenja i disfunkcije organa". 

BIBLIOGRAFIJA (PDF)