Hajrija M. Mujović-Zornić, PhD

Posted by CBS

 

Elvio Baccarini

 

Naučni je savetnik na Institutu za društvene nauke, doktor medicinskog prava i ekspert za pravna pitanja u zdravstvu. Gostujući je profesor i saradnik na više pravnih fakulteta u Srbiji i regionu Balkana (Hrvatska i BiH), kao i na master studijama Medicinskog fakulteta u Beogradu. Vezano za oblast bioetike bila je član Etičkog odbora Srbije u njegovom osnivanju i prvom mandatu (2007-2013), a sada je član Nacionalnog komiteta za bioetiku pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU), Bioetičkog društva Srbije, kao i zamenik predsednika Sekcije UNESCO  za bioetiku u Srbiji. Vezano za medicinsku praksu i klinička ispitivanja član je Etičkog odbora  dečije klinike 'Institut za majku i dete' u Beogradu. U svom naučnoom radu izabrana je u najviše zvanje naučni savetnik, odnosno redovni profesor. Začetnik je i aktivno učestvuje u razvijanju nauke i prakse medicinskog prava u Srbiji. Naime, jedan je od osnivača i dugogodišnji generalni sekretar Jugoslovenskog udruženja za medicinsko pravo (1997-2011), a sada podpredsednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM). Dobitnica je nagrade Ministarstva nauke (MNTR) za svoj istraživački rad i nosilac je brojnih priznanja i zahvalnica za saradnju sa drugim institucijama, univerzitetom, studentima, pacijentima i pripadnicima medicinskih profesija.  Autorka je velikog broja radova na teme etičkih i pravnih pitanja u medicini, konsultant je za zakonodavna pitanja i uvodničar na skupovima pravnika i lekara. Upravnica je Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu. E-mail: hmujovic@idn.org.rs

 

BIBLIOGRAFIJA (PDF)