Eva Kamerer

Posted by CBS

 

 

Eva Kamerer radi kao docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Studije filozofije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirala i doktorirala sa tezom iz filozofije biologije (Teleologija i teleonomija. Klasični filozofski problemi i moderne biološke teorije). 1994. godine završila studije nemačkog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radila kao istraživač-pripravnik na Institutu za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a nakon toga kao asistent na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2010. radi kao asistent, a onda kao docent na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavila tekstove sa temama iz oblasti nemačke filozofije, feminizma, filozofije biologije. Bavi se filozofijom nauke, filozofijom biologije i evolucionom etikom.

BIBLIOGRAFIJA (PDF)