Katarina Zeljić

Posted by CBS

 

Katarina Zeljić, doktor bioloških nauka, je docent Univerziteta u Beogradu-Biološkog fakulteta, na Katedri za genetiku i evoluciju. Osnovno obrazovanje i doktorske studije je završila na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalno usavršavanje je radila na Karolinska institutu u Stokholmu, Švedska. Kao spoljni saradnik je uključena u naučno- istraživački projekat koji se realizuje u Laboratoriji za molekulsku genetiku Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Oblast naučnog interesovanja joj je molekularna genetika i epigenetika kancera, a dodatno se posebno interesuje za etiku naučno-istraživačkog rada. Katarina je uključena u držanje kurseva Genetika, Osnovi medicinske genetike i Viši kurs medicinske genetike na nivou osnovnih i master studija. Takođe, jedan je od predavača na kursu Bioetika za studente doktorskih studija na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je odgovorna za organizovanje predavanja i radionica na temu Etika naučno-istraživačkog rada. U periodu od 2011-2014, Katarina Zeljić je bila angažovana kao asistent po pozivu na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu na kursu Biologija sa humanom genetikom.
U periodu od 2011-2013, Katarina Zeljić je bila nosilac stipendije Union Graduate College and Icahn School of Medicine at Mount Sinai za edukaciju istraživačke etike za centralnu i istočnu Evropu. Član je Društva genetičara Srbije i sekretar Nacionalnog komiteta za bioetiku Komisije za saradnju sa UNESCO Republike Srbije, sa sedištem u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Od 2013. godine pridružila se i Međunarodnom forumu predavača bioetike.

BIBLIOGRAFIJA (PDF)