Vojin Rakić

Posted by CBS

 

Vojin Rakić

Vojin Rakić, redovni professor i naučni savetnik, direktor je Centra za bioetičke studije i šef UNESCO Katedre za bioetiku za Evropu. Predsednik je Radne grupe Univerziteta u Kembridžu za bioetičku edukaciju. Direktor je Sekcije za Srbiju UNESCO-ove Katedre za bioetiku. Vojin Rakić je i član je Upravnog odbora Odeljenja za istraživanje UNESCO-ove katedre za bioetiku na Univerzitetu u Haifi. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Fakultetu za Evropske studije Centralnog evropskog univerziteta u Pragu, kao i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Rutgers u SAD-u. Doktorirao je na istom fakultetu 1998. godine.

Od 1999. do 2001. godine bio je viši naučni saradnik i vanredni profesor Centra za politike visokog obrazovanja na Fakultetu za javnu upravu Univerziteta Twente u Holandiji. Od 2001. do 2003. radio je kao savetnik Ujedinjenih nacija u Vladi Republike Srbije. Od 2003. radi kao profesor univerziteta. Bavi se prevashodno bioetikom i političkom filozofijom. Objavio je i uredio više monografija na engleskom i srpskom jeziku, kao i brojne članke u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima (nedavno u Journal of Medical Ethics, American Journal of Bioethics ,Cambridge Quarterly of Health Care Ethics, Medicine, Health Care and Philosophy i dr.). 

Rakić rukovodi potprojektom "Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem". Ovaj potprojekat se realizuje u okviru šireg projekta "Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti", a koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke u projektnom ciklusu 2011-2017.

www.vojinrakic.com
Bibliografija (PDF)