Rosa Rantanen

  • Koordinatorka medjunarodnih kontakata

Posted by CBS

 

Rosa Rantanen je doktorandkinja na Univerzitetu u Turkuu iz Finske. Trenutno završava doktorsku disertaciju iz oblasti etike produženja života. Istražuje (bio)etička pitanja vezana za produženje ljudskog života putem novih medicinskih tehnologija. Rosa je objavila četiri recenzirana rada na ovu temu, a predstavila je i svoj rad a na temu produženja života na brojnim međunarodnim konferencijama. Između ostalog, ona je Generalni sekretar Sekcije za Finsku UNESCO katedre za bioetiku. Istraživač je u Centru za bioetičke studije na kome boravi od maja 2014. Učestvuje u koordinaciji saradnje CBS-a na međunarodnom planu.