Željka Buturović

Posted by CBS

 

Dr Željka Buturović  je naučni saradnik u Institutu društvenih naukaPre nego što se pridružila kolektivu Instituta društvenih nauka, Željka se u SAD nekoliko godina bavila istraživanjem javnog mnjenja.2009. godine odbranila doktorat iz psihologije na Univerzitetu Kolumbija u Njujorkuu oblasti donošenja odluka. Prethodno je magistrirala psihologiju na istom univerzitetu kao i statistiku na Univerzitetu Harvard.

Osnovno interesovanje dr Buturović je proces osnivanja porodice i prilagodjavanja roditelja na norme koje okružuju rođenje deteta kao što je dojenje. Donošenje odluka u porodičnoj sferi je nastavak dugogodišnjeg interesovanja za donošenje odluka. U svojoj doktorskoj tezi dr Buturović je predložila originalan model odlučivanja koji predstavlja sintezu velikog broja raznorodnih empirijskih fenomena. Dr Buturović je objavila više radova u međunarodnim časopisima, pre svega na temu političke psihologije, a rezultati njenih studija su bili predmet diskusije u američkim medijima kao što su Wall Street Journal i National Journal. Pre nego što se pridružila kolektivu Instituta društvenih nauka, Željka se u SAD nekoliko godina bavila istraživanjem javnog mnjenja.

BIBLIOGRAFIJA (PDF)