Galerija

Posted by CBS

 

Genome editing: biomedical and ethical perspectives


Emerging technologies in healthcare

Šta je čovek i šta je krizaKONFERENCIJA CBS I HEJSTINGS CENTRA


Da li si ti moja majka? Uticaj novih reproduktivnih tehnologija na promenu značenja roditeljstva


Etičke dileme ranog saopštavanja anomalija ploda i pola deteta roditeljima


Svečana akademija Centra za bioetičke studije


Promocija knjige  Elvija Baccarinija "In A Better World? Public Reason and Biotechnologies"


Tribina “Donošenje Zojinog zakona“


Katarina Zeljić


BIOETIKA U REGENERATIVNOJ MEDICINI – IZAZOV ZA 21. VEK


Personalizovana medicina: šansa i izazov za savremenu nauku


Etički aspekti hirurškog lečenja epilepsije


43. SIMPOZIJUM ''STREMLJENJA I NOVINE U MEDICINI''


Produženje života, matične ćelije i stavovi javnosti


Genetic Quality Management - Genes, Information, You & Health


Utisci sa studijskog boravka na Oksfordu saradnika Centra za bioetičke studije dr Gorana Milovanovića i saradnice CBS-a i doktorantkinje na Farmaceutskom fakultetu Jovane Brkić


SEMINAR „21. VEK – ERA BEZ RETKIH BOLESTI?”


SEMINAR "BIOETHICS OF LIFE AND DEATH"


Seminar "Bioetika katastrofa: posle poplava u Srbiji"

 


Konferencija za štampu povodom osnivanja UNESCO katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu sa sedištem u Beogradu