GLASANJE O BUDUĆIM TRIBINAMA CENTRA ZA BIOETIČKE STUDIJE

Posted by CBS

 

Centar za bioetičke studije već tri godine svakog četvrtka održava tribine "Četvrtkom u podne". U ovom semestru posećenost tribina bila je rekordna. Najslabije posećenoj prisustvovalo je oko 20 ljudi, a tokom nekih tribina Velika sala IDN skoro da nije mogla da primi sve posetioce čiji broj je u tim slučajevima prelazio 50.

Usled ovih okolnosti i činjenice da smo dobili veći broj molbi pratilaca naših tribina da se one održavaju uveče, odlučili smo da razmotrimo mogućnost da se u narednom semestru naše tribine održavaju u večernjim satima na novoj lokaciji.

Ukoliko ste zainteresovani da nam pomognete pri donošenju konačne odluke u vezi sa novim terminom održavanja tribina, molimo vas da u pitanju, koje se nalazi u nastavku, ''kliknete'' na opciju za koju smatrate da predstavlja najbolje rešenje.


Da li biste želeli da se u narednom periodu tribine CBS održavaju:

U večernjim satima, jednom mesečno, sa više predavača?
U večernjim satima, jednom mesečno, sa jednim predavačem?
U večernjim satima, svake sedmice, sa jednim predavačem?
U popodnevim satima, jednom mesečno, sa više predavača?
U popodnevnim satima, jednom mesečno, sa jednim predavačem?
U popodnevnim satima, svake sedmice, sa jednim predavačem?