Sva plaćanja se vrše u srpskoj valuti – dinar. Iznos sa koga će se teretiti Vaš račun sa kreditne kartice dobija se konverzijom cene iz srpskog dinara u evro prema trenutnom kursu Narodne banje Srbije. Prilikom punjenja Vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u Vašu lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od probitne cene navedene na našem web sajtu