MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – EXISTENTIAL THREATS AND OTHER DISASTERS: HOW SHOULD WE ADDRESS THEM

Konferencija “Existential Threats and Other Disasters: How Should We Address Them”, organizovana od strane Centra za bioetičke studije, u saradnji sa Hastings Centrom i Oksfordskim Uehiro Centrom za praktičnu etiku, uspešno je realizovana 30. i 31. maja 2024. godine. Konferencija je održana u Budvi, Crnoj Gori. https://youtu.be/N_SxNd3SbIc?si=QYMeX-UNzZWINV4d     Ispod su neki od učesnika i organizatora.…

Međunarodna konferencija “Enhancement: Cognitive, Moral and Mood; Part II”

U martu 2021. godine, Centar za bioetičke studije organizovao je konferenciju “Enhancement: Cognitive, Moral and Mood; Part II” u saradnji sa ‘Wellcome’ centrom Univerziteta Oksford za etiku i humanističke nauke. Ideja konferencije bila je da se ponovo pozabavi pitanjima konferencije iz 2013. godine, ali sada iz perspektive sedam godina kasnije. Događaj je planiran za 2020.…

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of XXI Century”

7. i 8. februara 2020. godine, Centar za bioetičke studije u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Banja Luci i UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu, organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom “Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of XXI Century”. Konferencija je održana na Pravnom fakultetu u Banja Luci.

Međunarodna konferencija “Genome editing: biomedical and ethical perspectives”

20-21. avgusta 2017. godine, Centar za bioetičke studije, Odeljenje za medicinsku etiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Njujorku (Division of Medical Ethics in NYU School of Medicine´s Department of Population Health) i Hejstings centar (The Hastings Center) zajedno su organizovali međunarodnu konferenciju pod nazivom “Genome editing: biomedical and ethical perspectives”. Konferencija je bila održana u Centru…

Međunarodna konferencija ‘’Filozofija naučnog eksperimenta’’

Centar za bioetčke studije je 22. i 23. septembra 2016 u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovao je međunarodnu konferenciju ‘’Filozofija naučnog eksperimenta’’. Na ovoj konferenciji su učestvovali domaći i strani predavači iz oblasti filozofije nauke. Konferencija je održana u Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Više informacija: http://www.csb.eu.com/conference_PSX5_2016/

Međunarodni simpozijum ‘’Poboljšanja u biomedicini i sloboda’’

Centar za bioetčke studije je 26. septembra 2016 u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Rijeci organizovao je međunarodni simpozijum ‘’Poboljšanja u biomedicini i sloboda’’.. Konferencija je održana na Institutu društvenih nauka.

Međunarodna konferencija “Poboljšanje razumevanja poboljšanja”, 27-28 oktobar 2015.

Međunarodna konferencija “Poboljšanje razumevanja poboljšanja”, organizovana je u saradnji Centra za bioetičke studije i Hejstings centra od  27-28. oktobra 2015.

Međunarodna konferencija “Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja”, 14-16 maj 2013.

Međunarodna konferencija “Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja”, u organizaciji Centra za bioetičke studije i Univerziteta u Oksfordu, održana je 14-16. maja 2013. godine.

Dan bioetike 4. oktobar 2012.

Dan bioetike 4. oktobar 2012.