Centar za bioetčke studije je 22. i 23. septembra 2016 u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovao je međunarodnu konferenciju ‘’Filozofija naučnog eksperimenta’’. Na ovoj konferenciji su učestvovali domaći i strani predavači iz oblasti filozofije nauke. Konferencija je održana u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija: http://www.csb.eu.com/conference_PSX5_2016/