Centar za bioetčke studije je 26. septembra 2016 u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Rijeci organizovao je međunarodni simpozijum ‘’Poboljšanja u biomedicini i sloboda’’.. Konferencija je održana na Institutu društvenih nauka.