Amira Fazlagić

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Zemunu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Obavezni staž završila kao stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu 1986. godine. Specijalisticki ispit ginekologije sa akušerstvom položila 1993. godine sa odličnim uspehom. Magistrirala 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa radom “LUPUS ANTIKOAGULANT ANTITELA KOD HABITUALNIH POBAČAJA”, čiji je mentor bio prof.dr. R Jovanović. Doktorsku disertaciju sa radom na temu “MOGUĆNOST PREDVIĐANJA PRETERMINSKOG POROĐAJA NA OSNOVU IMUNOLOŠKIH, HORMONSKIH I ULTRAZVUČNIH PROMENA” odbranila 28.01.2005. pod mentorstvom prof.dr Atanasija Tase Markovića. Završila postdiplomski kurs Perinatalne Medicine u San Francisku, SAD 1996. godine. Završila školu novih svetskih dostignuća u perinatalnoj medicini 1998. godine u Erisi, Italija, kao stipendista italijanske Vlade. Boravila tokom 1998. godine na usavršavanju na Medicinskom fakultetu u Rimu, na univerzitetu La Sapienza kod prof E.V.Cosmi-a i na Medicinskom fakultetu u Peruđi, Italija, kod prof. Di Renza. U zvanje vanrednog profesora Medicinske akademije US Medical school za užu naučnu oblast Kliničke hirurške grane medicine predmet: „Ginekologija i akušerstvo“ izabrana 2.03.2009. godine na Senatu Evropskog univerziteta. U periodu od 1989. do 2009. godine zaposlena na Univerzitetskoj ginekološko-akušerskoj klinici “Narodni front“ u Beogradu. Od 2009. godine zaposlena u privatnoj ginekološkoj ordinaciji Medison u Zemunu. Od 1995. do1999. godine radi kao sekretar Ginekološke sekcije pri Srpskom lekarskom društvu, i kao sekretar Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini. Član tima UNICEF-a na projektu “Baby friendly, mother friendly” u Srbiji. Predavač USAID-a na projektu genetskog skrininga u trudnoći za Srbiju. Predsednik Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine. Savetnik za medicinska pitanja najveće evropske banke matičnih ćelija Cryo-Save. Redovni je član Centra za bioetičke studije. Generalni sekretar Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku. Učesnik projekta blizanačke trudnoće koju vodi Medicinski univerzitet iz Toronta, Kanada. Direktor Festivala zdravlja koji se održava u Beogradu u cilju unapređenja zdravlja, usvajanja zdravih stilova života, edukacije i prevencije.