Anders Sandberg

Anders Sandberg je istraživač na Institutu za budućnost čovečanstva Univerziteta Oksford. Njegova istraživanja su usmerena na teorije rizika, društvene i etičke probleme vezane za ljudsko poboljšanje, kao i procenu mogućnosti budućih tehnologija. Anders ima iskustva u računarstvu i neurologiji. Trenutno je istraživač u “FHI-Amlin” industriji, gde se bavi sistemskim rizicima modelovanja. On je istraživač na Oksford Juhiro (Uehiro) Centru za praktičnu etiku, Oksfordskom centru za neuroetiku i Institutu studija budućnosti u Stokholmu. Član je savetodavnih odbora većeg broja organizacija i često debatuje o nauci i etici u međunarodnim medijima.

BIBLIOGRAFIJA