Artur Leonard Kaplan

Artur Kaplan je trenutno zaposlen kao Vilijam F. i Virdžinija Konoli Miti profesor pri Odseku za bioetiku Medicinskog centra Lengon Njujorškog univerziteta, čiji je osnivač i upravnik. Na istom univerzitetu je suosnivač programa Sport i društvo i direktor programa etike pri Globalnom institutu za javno zdravlje.
Pre dolaska na Njujorški univerzitet bio je Sidni D. Kaplan profesor bioetike u Perelman školi medicine na Univerzitetu Pensilvanije u Filadelfiji, gde je osnovao Centar za bioetiku i Odeljenje za medicinsku etiku. Predavao je i na Univerzitetu u Minesoti, gde je osnovao Centar za biomedicinsku etiku, na Univerzitetu u Pitsburgu i na Univerzitetu Kolumbija, gde je doktorirao.
Autor je trideset dve knjige i više od 600 članaka u stručnim časopisima. Najnovija knjiga je Rezervni delovi: etika pribavljanja i zamene ljudskih organa (“Replacement Parts: The Ethics of Procuring and Replacing Organs in Humans”), objavljena 2015. godine u izdanju Georgetown University Press.
Bio je član brojnih američkih i međunarodnih komisija. Između ostalog, bio je predsednik Radne grupe za etiku biobanki Nacionalnog instituta za rak u SAD; predsednik Savetodavne komisije za kloniranje ljudi Ujedinjenih nacija; predsednik Savetodavne komisije za bezbednost i dostupnost krvi pri Odseku za zdravstvo i ljudske usluge; član Predsedničke savetodavne komisije za bolesti Zalivskog rata; član specijalne komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta za genetiku i gensku terapiju; član specijalnog savetodavnog odbora za eksperimente nad ranjivim subjektima Nacionalnih instituta za mentalno zdravlje u SAD; član savetodavnog odbora za istraživanja u humanitarnim krizama britanske fondacije Wellcome Trust; i jedan od vođa zajedničke studije Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija o trgovini organima i delovima tela.
Trenutno je savetnik za etička pitanja u sintetičkoj biologiji u Ministarstvu odbrane SAD, član eksterne savetodavne komisije Centra za retke bolesti Univerziteta Pensilvanije, i član Radne grupe za etiku i ebolu Svetske zdravstvene organizacije. Takođe predsedava Savetodavnom komisijom za samilosno davanje (CompAC), nezavisnom grupom medicinskih eksperata, bioetičara i predstavnika pacijenata koja savetuje farmaceutsku kompaniju Janssen/J&J o zahtevima za samilosno davanje nekih od lekova razvijenih u istraživanjima.
Redovno komentariše bioetička i zdravstvena pitanja na internet portalima WebMD i Medscape, i na radio stanicama WGBH (Boston) i WMNF (Tampa). Često se pojavljuje kao gost i u drugim američkim i internacionalnim medijima.
Dobitnik je mnogih nagrada i počasti, uključujući MekGavernovu medalju koju dodeljuje Američko udruženje medicinskih pisaca i Frenklinovu nagradu, koju dodeljuje grad Filadelfija. 2011. godine je dobio nagradu Patriša Prajs Braun za biomedicinsku etiku. 2001. je uvršten među osobe godine po izboru lista USA Today, a časopis Discover ga je 2008. proglasio za jednog od deset najuticajnijih osoba u oblasti nauke. Našao se i na listama najuticajnijih pojedinaca časopisa Modern Health Care (u oblasti američkog zdravstva), National Journal (u oblasti biotehnologije), Nature Biotechnology (u oblasti etike biotehnologije) i Scientific American (u oblasti biotehnologije). 2014. godine bio je jedan od dvoje dobitnika Nagrade za javnu službu, kojom Nacionalna naučna fondacija SAD nagrađuje pojedince i organizacije za poseban doprinos razumevanju nauke u javnosti.

Nosilac je počasnih titula sa sedam koledža i medicinskih škola. Član je Hejstings Centra za bioetiku, Njujorške medicinske akademije, Lekarskog koledža Filadelije, Američkog koledža za pravnu medicinu i Američkog udruženja za unapređenje nauke.

LINK KA PUBLIKACIJAMA