Ja sam profesorka univeziteta sa doktoratom iz filozofije medicine i etike. Specijalizujem se u medicinskoj i humanitarnoj etici, sa posebnim fokusom na njihovim kulturnim i religijskim aspektima. Trenutno sam mentor i predavač etike i prava na Univerzitetskom koledžu Medicinskog fakulteta u Londonu. Takođe sam sarađivala sa Univerzitetom u Helsinkiju i Univerzitetom Fort Hera, Južna Afrika. Član sam Upravnog odbora COST projekta o bioetici katastrofa, a na kome učestvuje 28 zemalja. Objavljivala sam radove u časopisima Journal of Medical Ethics, American Journal of Bioethics i Bioethics. Moje drugo polje istraživanja je psihoanaliza i filozofija psihijatrije. Izučavam probleme vezane za traume, kao što su etika poništenja pamćenja i kulturološki aspekti posttraumatskog stresnog poremećaja. Posebno sam zainteresovana za probleme žrtava rata, mučenja i katastrofa.

 CURRICULUM VITAE