Don Marquis

Don Markiz (Don Marquis) je profesor filozofije na Kanzas univerzitetu (University of Kansas) u SAD. Predaje opštu etiku i posebno se fokusira na biomedicinsku etiku. Pisao je o abortusu, definiciji smrti, teoriji dvostrukog učinka, legalizaciji samoubistva uz pomoć lekara i o etici medicinskog istraživanja.Veoma je opširno pisao o abortusu. Njegov esej “Zašto je abortus nemoralan” (“Why Abortion is Immoral”) je reprintovan 89 puta.

BIBLIOGRAFIJA