Donal O’Matuna je redovni profesor etike, donošenja odluke i evidencije u Medicinskoj školi i školi humanističkih nauka, Dablinskog Univerziteta (DU) u Irskoj. Takođe je i pridruženi član Instituta za etiku DU i šef katedre Akademija stipendista Centra za bioetiku i Ljudsko dostojanstvo u Čikagu. Rukovodilac je Odbora za istraživačku etiku DU i predsedavajući COST Akcije IS1201: Bioetika katastofe (http://DisasterBioethics.eu).

Osnovno obrazovanje je stekao u oblasti farmacije, diplomirajući na Trinit Koledžu u Dablinu, a doktorirao je medicinsku hemiju na Državnom univerzitetu Ohaja u Kolumbusu, SAD. Nakon toga, nastavio je da se interesuje za bioetiku, završivši magistraturu u oblasti teologije baziranoj na etici. Njegova istraživačka interesovanja uključuju bioetiku katastrofa, nanotehnološku etiku, kritičko mišljenje i moralno prosuđivanje u bioetici, emocije i etiku, kao i preglede komplemetarnih i alternativnih terapija na osnovu dokaza.

Njegova najnovija knjiga je Bioetička katastrofa: normativna pitanja kada ništa nije normalno (Springer, 2014). Takođe je autor Nanoetike: Velika etička pitanja sa malom tehologijom (Continuum,2009), i sa Voltom Larimorom (Walt Larimore), Alternativna medicina: Hrišćanski priručnik, ažurirano i prošireno izdanje (Zondervan, 2007). Objavio je brojne recenzirane članke i poglavlja o bioetici, redovno piše komentare za medije i pokušava da bude u toku sa društvenim medijima preko                         http://BioethicsIreland.ie.