Dušica Kovačević završila je osnovne akademske studije na Fakultetu bezbednosti u Beogradu 2017. godine sa odlikom najboljeg studenta u generaciji. Naredne godine je odbranila master rad pod nazivom – Pravna regulativa kriptovaluta sa aspekta nacionalne bezbednosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Tokom studija je bila je predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta bezbednosti (SPFB), član Centra za menadžment nacionalne bezbednosti u Beogradu, te član Etičke komisije Fakulteta bezbednosti.. Izlagala je svoje radove na više naučnih skupova: na Omladinskom forumu Aktuelni problemi obezbeđenja Evroazijske bezbednosti u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Srbije i Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB); na internacionalnom naučnom skupu od posebne važnosti Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century u organizaciji Centra za bioetičke studije i UNESCO Katedre za bioetiku (Uprava za Evropu); na međunarodnoj konferenciji Enhancement: Cognitive, Moral and Mood; Part II, u organizaciji Centra za bioetičke studije i Wellcome Centra za etiku i humanističke studije Univerziteta u Oksfordu.

Bila je stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Fonda za mlade talente. Nagrađena je Poveljom Univerziteta u Beogradu za izuzetan doprinos i uspeh tokom studiranja.

Student je doktorskih studija Pravnog fakulteta u Novom Sadu, a tema doktorske teze je eutanazija. Bavi se i nizom drugih bioetičkih tema.

Zaposlena je na Institutu društvenih nauka u Beogradu, u Centru za filozofiju.