Jamie Webb je doktorand u Centru za tehnološku budućnost na Univerzitetu u Edinburgu (Center for Technomoral Futures at the University of Edinburgh), proučavajući etiku veštačke inteligencije u zdravstvu. Prethodno je bio istraživač-saradnik na Katedri za medicinsku etiku u Odeljenju za zdravlje stanovništva Univerziteta Langone u Njujorku.