John Harris

Džon Heris (John Harris) je Lord Alliance Professor of Bioethics i Direktor Instituta za nauku, etiku i inovaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mančesteru (Institute for Science, Ethics and Innovation, School of Law, University of Manchester).
Od 30. marta 2004. do jula 2011. godine je bio jedan od glavnih urednika Journal of Medical Ethics, vodećeg časopisa u medicinskoj i primenjenoj etici. Bio je izabran za člana Akademije za medicinske nauke Ujedinjenog kraljevstva (United Kingdom Academy of Medical Sciences) 2001.godine, i to kao prvi filozof koji je izabran u ovu novu nacionalnu akademiju, osnovanu “da bi razvijala medicinske nauke na isti način na koji Royal Society razvija prirodne nauke i British Academy društvene”. Izabran je za člana Royal Society of Arts 2006.godine i član je Academia Europaea. Jedan je od direktora-osnivača Medjunarodnog udruženja za bioetiku (International Association of Bioethics) i jedan je od članova-osnivača Board of the Journal Bioethics. Član je uređivačkog odbora Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, kao i mnogih drugih časopisa. Često se pojavljuje na radiju i televiziji, u Velikoj Britaniji i drugim zemljama gde govori, između ostalog, o biomedicinskoj etici i medicinskom pravu. Bio je etički konsultant nacionalnih i međunarodnih tela i korporacija, uključujući Evropski parlament, Svetsku zdravstvenu organizaciju, Evropsku komisiju, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Ministarstva zdravlja Velike britanije, Zdravstvenog saveta Holandije, Istraživačkog saveta Norveške, Kancelarije Velsa u Velikoj Britaniji, Granada televizije, Virgin Health Bank, Smithkline Beecham i GlaxoSmithkline. Osnivač je i glavni urednik važnog serijala knjiga za Oxford University Press pod nazivom “Pitanja u biomedicinksoj etici” (Issues in Biomedical Ethics), kao i novog serijala knjiga (ko-urednik je Sir John Sulston, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 2002.) “Nauka, etika I društvo” (Science, Ethics and Society), koji izdaje Bloomsbury.
Džon Heris je tokom svoje karijere branio široki libertarijansko-konsekvencijalistički pristup problemima u bioetici.To ga je učinilo vodećim braniocem prava pojedinca da pristupe medicinskoj tehnologiji i dobiju benefite medicinskih usluga. Branio je pravo pojedinca po tim pitanjima bez obzira na starost, životni vek, nivo invaliditeta, kvalitet života ili genetsku predispoziciju ka bolestima. Bio je i ostao vodeći kritičar paternalističkih ili restriktivnih pristupa regulaciji medicinskih usluga i tehnologija.
Džon Heris je autor ili urednik dvadeset knjiga i preko trista članaka. Pisao je radove za većinu vodećih filozofskih časopisa u svom polju uključujući Journal of Medical Ethics, Bioethics, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, The Hastings Centre Report, Philosophy, Philosophical Quarterly, Proceedings of the Aristotelian Society i Philosophy & Public Affairs. Takođe je pisao za mnoge vodeće naučne časopise, uključujući Nature (impakt faktor 34,480), Nature Reviews Genetics (impakt faktor 27,822), Nature Reviews Cancer (impakt faktor 29,538), Science (impakt faktor 29.747), Cell Stem Cell (impakt faktor 23.563), Journal of Clinical Oncology (impakt faktor 17.793), Annals of the New York Academy of Science (impakt faktor 2.67), Lancet Oncology (impakt faktor 13.283.), Proceedings of the National Academy of Sciences (impakt faktor 9.432) i British Medical Journal (impakt faktor 12.287).

BIBLIOGRAPHY