Katrien Devolder

Katrin Defolder (Katrien Devolder) je član Istraživačke fondicije Flandrije (Research Foundation Flanders) i Bioetičkog instituta u Gentu (Bioethics Institute Ghent), kao i Fakulteta za filozofiju i moralne nauke na Gent Univerzitetu (Department of Philosophy and Moral Sciences, Ghent University).Njeno istraživanje je fokusirano na praktičnu etiku. Glavni ciljevi su joj da pojasni i suoči se sa etičkim pitanjima koja se tiču nauke i medicine, da unapredi filozofsko razumevanje teoretskih problema na kojima se ova pitanja preokreću i da informiše relevantnu javnost o njima. U svojim dosadašnjim istraživanjima je ostvarivala ove ciljeve izučavanjem etičkih debata vezanih za kloniranje, istraživanje matičnih ćelija i genetsku selekciju.Takođe se bavila etičkim problemima hemijske kastracije silovatelja. Napisala je brojne radove o ovim problemima za najvažnije međunarodne stručne časopise o bioetici, kao i za naučne časopise. Autor je monografije o etici kloniranja ljudi, u ko-autorstvu sa Johanom Brakmanom (Johan Braeckman), a koju je izdao Leuven University Press 2001. godine. Trenutno završava knjigu u kojoj kritikuje najpopularnije kompromisne pozicije u debati o embrionalnim matičnim ćelijama.

BIBLIOGRAFIJA