Maartje Schermer

Martje Šermer (Maartje Schermer), MD, Dr, (1969) vodi Civis Mundi katedru filozofije medicine na Odeljenju za medicinsku etiku i filozofiju medicine na ErasmusMC univerzitetskom medicinskom centru u Roterdamu, Holandija. U fokus njenih istraživanja su neuroetika, poboljšanje, etika medicinskih tehnologija u razvoju i filozofija medicine. Obrazovala se kao lekar na Univerzitetu u Amsterdamu, gde je takođe izučavala filozofiju (MA). Dobila je doktorsko zvanje na istom Univerzitetu 2001. godine sa tezom “Različita lica autonomije – autonomija pacijenta u etičkoj teoriji i bolničkoj praksi” (izdavačka kuća Kluver, 2002). Nakon sticanja doktorskog zvanja, dr Šermer je stekla brojne grantove za postdoktorski istraživački rad na Univerzitetu u Amsterdamu i na Vageningen Univerzitetu i istraživačkom centru. Projekti su uključivali istraživanje definisanja i oblikovanja “dobrog života” za dementne pacijente staračkih domova i razvijanje pragmatičke etike za našu tehnološku kulturu. Tokom tog perioda je delom radila kao savetnik za medijsko-etičke probleme za Holandski savet za javno zdravlje i zdravstvo. Prvi put se zainteresovala za neuroetiku kada je bila član odbora Holandskog saveta za zdravstvo, koji je izradio izveštaj o implikacijama novih i nadolazećih mogućnosti za uticanje na mozak, 2002. 2003. godine se priključila Odeljenju za medicinsku etiku i filozofiju medicine na ErasmusMC, gde je nakon toga radila kao asistent, docent i profesor. Dobila je grantove za veliki broj istraživačkih projekata. Od 2005. do 2008. je bila koordinator projekta “Botoks za mozak”, multi-disciplinarnog projekta o etici psihofarmaceutskog poboljšanja. Ovaj projekat je vodio ka brojnim publikacijama koje su značajno doprinele rastućoj debati o kognitivnom poboljšanju. Takođe je radila na telenezi i telemedicini i njihovim implikacijama za samo-rukovođenje. U periodu od 2008. do 2012. je nadgledala projekte o etici medicine ispunjenja želja, testiranja DTC genoma za multifaktorijalne bolesti i etike i filozofije medicine protiv starenja. Na ovaj ili onaj način, širenje granica medicina, i kao oblasti znanja i kao socijalne prakse, predmet su svih ovih projekata. Trenutno dr Šermer nadgleda projekat “Naš mozak kao kapital” u saradnji sa Bioetičkim institutom Univerziteta u Gentu, posvećen etičkoj poželjnosti moralnog biopoboljšanja, kao i “Industriju osiguranja”, projekat o etici provera zdravstvenog stanja i kulture prevencije. Druge oblasti njenih trenutnih istraživačkih interesovanja uključuju etička i filozofska pitanja koja proizlaze iz novih tehnologija i tehnologija u razvoju, usmerenih ka moduliranju mozga (kao što su DBS, TMS ili tDCS), kao i uređaje za telenegu i aplikacije za zdravlje i životni stil, naročito implikacije svih ovih tehnolgija za autonomiju i lični identitet. Pored istraživačkog rada, nadgledanja studenata doktorskih studija i izvođenja nekolicine upravnih poslova, ona je takođe u velikoj meri uključena u razvoj i podučavanje etičkog i filozofskog kurikuluma za studente medicine na ErasmusMC. Više od 10 godina je bila član IRB i urednik dva holandska časopisa za primenjenu filozofiju.

Trenutno je zamenik šefa Katedre odbora za etiku i pravo Holandskog saveta za zdravstvo, šef Katedre holandskog društva za filozofiju i medicinu i član Odbora za medicinsku etiku ErasmusMC-a.

BIBLIOGRAPHY