Marina Budić je završila osnovne i master studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je doktorandkinja filozofije na istom fakultetu, i istraživačica saradnica na Institutu društvenih nauka u Beogradu, u Centru za filozofiju. Učestvovala je na među narodnim konferencijama predstavljajući svoje istraživanje (2022. na Oksford Univerzitetu, 2021. u Beogradu; 2017, 2015, 2013. u Rijeci (Hrvatska); 2016. u Budimpešti). Dobila je finansiranje za sprovođenje samostalnih istraživačkih projekata: 1) Alternativni izvori energije u Srbiji? – “Da, ali ne u mom dvorištu!” 2023; 2) Etika i stavovi javnosti prema upotrebi veštačke inteligencije 2022. Sprovela je sledeća istraživanja: 1) stavovi javnosti prema AI; 2) šta pokreće stavove javnosti prema moralnom biopoboljšanju i zašto je to važno: eksploratorna studija; 3) uticaj bavljenja umetnošću otvorenosti za iskustva na subjektivni doživljaj muzičkih ilikovnih dela. Dobitnica je nagrade za najbolji naučno-istraživački studentski rad iz oblasti društveno-humanističkih nauka 2012. Marinino primarno područje istraživanja je filozofija (etika –primenjena, normativna, bioetika, etika veštačke inteligencije). Istraživanje Marine fokusira se na moralnu odgovornost i moralnu zajednicu, etičke izazove veštačke inteligencije, moralno biopoboljšanje i moralnu psihologiju. Objavila je nekoliko recenziranih radova u kojima se bavila ovim temama. U svom radu istražuje filozofska pitanja relevantna za današnje društvo.