Miodrag Stojković je završio studije veterine 1990.godine na Univerzitetu u Beogradu. 1991. je otišao u Nemačku, gde je najpre radio dve godine kao medicinski tehničar u Univerzitetskoj bolnici u Hamburgu. 1993. godine se preselio u Minhen, gde je dobio doktorsko i habil zvanje na Ludwig-Maximilians Univerzitetu 1996. i 2002. godine. Tokom tog perioda je izučavao ranu embriologiju sisara, ćelijsku biologiju, transfer jedra i epigenetiku. 2002. se preselio u Veliku Britaniju, gde se zaposlio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Njukaslu (University of Newcastle), I na kome je izabran za šefa Katedre za embriologiju i biologiju matičnih ćelija i za zamenika direktora Centre for Stem Cell Biology & Developmental Genetics2005. godine. 2006. godine se priključio Istraživačkom centru Prince Felipe u Valensiji, gde je kao zamenik direktora radio i kao šef Laboratorije za ćelijsko reprogramiranje do 2010. godine. 2007. je izabran za profesora humane genetike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. 2008. je u Leskovcu osnovao Spebo Medical, specijalnu bolnicu za tretman neplodnosti.

Dr Stojković je pionir u transferu humanog jedra, reprogramiranju, derivaciji, rastu, diferencijaciji i aplikaciji ljudskih embrionalnih matičnih ćelija i zrelih matičnih ćelija. 2003. je izveo prvu potpunu liniju ljudskih embrionalnih matičnih ćelija i 2004. je dobio prvu licencu u zapadnom svetu za izvođenje transfera jedra. Njegov tim trenutno radi na poboljšanju uslova za efikasno reprogramiranje zrelih ćelija, usmerenu diferencijaciju ljudskih embrionalnih matičnih ćelija, ćelija sa izazvanom pluripotencijom, izolaciju perifernih krvnih matičnih ćelija i mezenhimalnih matičnih ćelija, kao i na lečenju neurodegenerativnih bolesti.

On je gostujući predavač na jednom Medicinskom fakultetu, Vojno-medicinskoj akademiji i autor i ko-autor preko 120 naučnih publikacija. Bio je naučni savetnik u nekoliko kompanija koje se bave biotehnologijama, akademski je oditor i recenzent u više od trideset regulatornih tela i naučnih časopisa, a do 1. januara 2012. je bio urednik časopisa STEM CELLS (Durham, Severna Karolina). Trenutno je predsednik Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetički inženjering. Član je Upravnog odbora Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku.

 BIBLIOGRAFIJA