Robert Saprrow

Robert Sperou (Robert Saprrow), redovni profesor na Centre for Human Bioethics, Monash University:

“Na najširem nivou opisa, moje oblasti istraživanja su filozofija politike i primenjena etika; interesujem se za filozofske argumente sa implikacijama na realni svet. Konkretnije, bavim se ili sam se bavio: filozofijom politike, bioetikom, etikom prirodne sredine, etikom medija, teorijom pravednog rata i etikom nauke i tehnologije. Moje skorašnje istraživanje je bilo fokusirano na etiku poboljšanja ljudi i vojne robotike. Manje ili više obnovljena lista publikacija, uključujući kompletne verzije mnogih od njih, mogu se naći na ovoj adresi:
http://profiles.arts.monash.edu.au/rob-sparrow/publications/”

CV AND BIBLIOGRAPHY