Silvia Salardi

Silvija Salardi (Silvia Salardi) ima diplomu pravnog fakulteta Univerziteta u Komou (Como), kao i doktorsko zvanje iz filozofije prava na Univerzitetu u Milanu. Takođe je diplomirala na Školi za prev žodioce u Cirihu. Kao viši istraživač, bila je odgovorna za post-doktorski projekat na temu “održivost i pravo” na Tehnološkom institutu u Cirihu. Predaje bioetiku na Univerzitetu u Komou i viši je istraživač na Univerzitetu Milano-Bicocca. Glavne oblasti njenog istraživanja su etičko-pravni problemi koji proizlaze iz novih naučnih napredaka primenjenih na različita polja ljudskog života (genetika, debata o kraju života itd.), diskriminatorska praksa i problemi vezani za prirodno okruženje (GMO, promena klime, održivi razvoj).

BIBLIOGRAFIJA