Thomasine Kushner

Tomasin Kušner (Thomasine Kushner) je filozof sa posebnim interesovanjem za bioetiku. Osnivač je i urednik Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics (CQ), vodećeg časopisa u svetskoj zajednici bioetičara.CQ, koji izdaje Cambridge University Press 2011.je proslavio 20 godina postojanja.
Dr Kušner radi na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju, (University of California, Berkeley), i to od 1985., najpre radeći kao glavni službenik za zaštitu ljudi, da bi kasnije radila kao klinički profesor na UCSF/Berkeley Joint MedicalProgram i kao viši istraživač u okviru Centra za ljudska prava (Human Rights Center). Petnaest godina je predavala bioetiku studentima medicine, kao i drugim studentima Berkli kampusa. Nadgledala je master i doktorske teze na Fakultetu za javno zdravlje (School of Public Health).
Dr Kušner trenutno radi kao bioetičar na “Programu iz medicine i ljudskih vrednosti” (Program in Medicine and Human Values) na Kalifornijskom pacifičkom medicinksom centru (California Pacific Medical Center). Deo svog vremena provodi u Parizu, gde nastavlja svoj urednički rad za časopis i promoviše internacionalnu bioetiku, koordinišući International Bioethics Retreat, priliku za bioetičare širom sveta da podele svoje istraživačke projekte, kao i Cambridge Consortium for Bioethics Education, sa rastućom mrežom predavača bioetike.
Pre nego što se preselila u Kaliforniju, dr Kušner je radila na Filozofskom fakultetu Internacionalnog univerziteta Floride u Majamiju (Florida International University). 1983. godine je postala aktivista za bioetiku. Takođe je bila član odeljenja za psihijatriju dok je držala predklinički kurs iz medicine i bihejvioralnih nauka. Bila je coordinator programa za zdravlje i ljudske vrednosti (Health and Human Values program) i ko-osnivač odbora za kliničku etiku na Odeljenju za pedijatrijsku hirurgiju.
Njen obrazovni rad u oblasti kliničke etike je nastavljen kada je služila kao glavni istraživač na prvom kurikulumu za zdravstvenu etiku odobrenom od strane Sekretarijata za obrazovanje SAD. U okviru programa su oformljeni i tri puta ispitivani bolnički etički odbori.
Pored istraživačkog rada, dr Kušner je napisala više od 40 članaka, bila je urednik “Šta znam” (“What Do I Do Now?)” kolumne za studentski British Medical Journal, BMJ Publishing Group, pored čega je bila i autor knjiga Birth to Death: Science and Bioethics (Cambridge University Press), Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia (Kluwer Academic Publishers), i Ward Ethics: A Case Book for Doctors-in-Training (Cambridge University Press). Njen najskoriji rad, Surviving Health Care: A Guide for Patients and Their Families (Cambridge University Press), predlaže pacijentima način da prođu kroz svet zdravstvene brige u skladu sa sopstvenim uslovima i sa netaknutim dignitetom.
Međutim, postoji i druga strana priče. Njena doktorska teza iz filozofije na Univerzitetu u Floridi je bila iz estetike i njena kasnija revizionistička knjiga o teoriji umetnosti “Anatomija umetnosti” (“The Anatomy of Art”) je nastavila da se izdaje preko dve decenije. Predavala je i etiku i estetiku pre nego što je pozvana na medicinski fakultet da razvije bioetičke aktivnosti. Dr Kušner smatra da “oblasti estetike i etike nisu tako nepovezane kako bi se moglo pretpostaviti – obe se mogu smatrati “vrednosnom” filozofijom i njihovi argumenti imaju istu opštu poentu, a to je da pokažu da je nešto “dobro”. U obe instance, “argumenti treba da budu bazirani na ispravnoj kritičkoj analizi”. Na osnovu iskustava iz svoje sopstvene karijere, ona savetuje studentima da ne budu rigidni i striktno fokusirani na svom profesionalnom putu, da tako ne bi propustili vrata koja se neočekivano otvaraju, a time i životne prilike.