Dr Effa Ateba Victor Joseph Steve
Stalni sekretar CERB-a (Centra za studije i istraživanje etike i bioetike)
Član sekretarijata COPAB-a (Panafrički kongres iz bioetike)
Doktor farmaceutskih nauka
Master iz bioetike
E-adresa: atebavictor82@gmail.com