Vojin Rakić, redovni professor i naučni savetnik, direktor je Centra za bioetičke studije i šef Međunarodne katedre za bioetiku za Evropu, Centra za saradnju Svetske medicinske asocijacije (WMA). Predsednik je Radne grupe Univerziteta u Kembridžu za bioetičku edukaciju. Rakić je diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Fakultetu za Evropske studije Centralnog evropskog univerziteta u Pragu, kao i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Rutgers u SAD-u. Doktorirao je na istom fakultetu 1998. godine. Od 1999. do 2001. godine bio je viši naučni saradnik i vanredni profesor Centra za politike visokog obrazovanja na Fakultetu za javnu upravu Univerziteta Twente u Holandiji. Od 2001. do 2003. radio je kao savetnik Ujedinjenih nacija u Vladi Republike Srbije. Od 2003. radi kao profesor univerziteta. Bavi se prevashodno bioetikom i političkom filozofijom. Objavio je i uredio više monografija na engleskom i srpskom jeziku (njegove dve najnovije knjige bave se moralnim poboljšanjem i objavljene su 2021. u izdanju Springer), kao i brojne članke u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima (nedavno u American Journal of Bioethics; the Cambridge Quarterly of Health Care Ethics; Medicine, Health Care and Philosophy; Bioethics; Journal of Medical Ethics; Annals of Internal Medicine; Nature itd.).

 

www.vojinrakic.com

ResearchGate

CV