Odaberi i Ti svog svica

Svitac odaje svetlost samo kada leti – kada dela…

Učinite da vasa postojanja dobiju dublji smisao. Darujte. Delite. Neka vaša svetlost postane vidljiva i danju, uprkos svetlosti sunca. Neka ona postane putokaz i drugima.

Doniraj

Vaš doprinos nam pomaže u velikom poduhvatu, a to je stvaranje srpskog i svetskog naučnog centra koji će imati udeo u stvaranju boljeg čoveka i boljeg života.

 • Mi učestvujemo u stvaranju nauke budućnosti.Otkrivamo nove perspective humanog korišćenja biotehnologija kroz bioetička istraživanja i projekte.
 • Mi smo moralni putokaz u razvoju novih tehnologija.
 • Ono što je danas najvažnije: Aktivno smo uključeni u razvoj etičkih principa koji postaju vodiči istraživačima, kreatorima politika i medicinskom osoblju tokom pandemija, posebno tokom pandemije Covid-19.

Biotehnologije se razvijaju veoma brzo i otvaraju brojna etička pitanja, a mi ih usmeravamo u moralno opravdanom pravcu tako što pokušavamo da utvrdimo šta je etički prihvatljivo u biotehnološki mogućem.

Pandemije prete da postanu glavna opasnost za čovečanstvo. Mi smo aktivno uključeni u potragu za novim etički odgovornim tehnologijama (uključujući nove lekove i imunizacije) kojima se možemo boriti protiv pandemija, konkretno protiv pandemije Covid-19. Demokratske države imaju posebno delikatan zadatak u tom kontekstu: da se postaraju da ograničenja slobode budu proporcionalna pretnji za javno zdravlje. Štaviše, kada potražnja za medicinskim resursima prevaziđe njihovu ponudu, određeni pacijenti bi trebalo da budu prioritetizovani. Pacijenti se moraju podvrgnuti trijaži. Centar daje preporuke kako da izbegnemo takve situacije, ali takođe, u slučaju da se suočimo sa njima, kako da se da prioritet pacijentima na etički odgovoran način. 

Problemi koje bieotika pokriva su, između ostalih: veštačka inteligencija, surogacija, moralno i kognitivno poboljšanje, različiti oblici kloniranja, reproduktivne tehnologije i nove tehnologije u lečenju…

Svoje ciljeve realizujemo kroz istraživanja, naučne publikacije, publikacije dokumenata iz oblasti javnih politika, zatim organizacijom međunarodnih konferencija i razvojem i realizacijom projekata.

Za naredni period u planu imamo sledeće projekte:

 1. Kako na etički i opravdan način odgovoriti na pandemiju Covid-19
 2. Reproduktivno zdravlje
 3. Edukacija mladih o kontracepciji
 4. Genetički inženjering
 5. Regenerativna medicina
 6. Veštačka inteligencija
 7. Big data
 8. Nove tehnologije u transplantacijama
 9. Stavovi ljudi u Srbiji o kognitivnom i moralnom biopoboljšanju
 10. Etički prihvatiljivo postupanje sa psihijatrijskim bolesnicima u zatvorima
 11. Ispitivanje moralnog rasuđivanja deontologa i utilitarista o moralnim dilemama
 12. Evropski integrativni i dezintegrativni procesi: moguće posledice za razvoj novih tehnologija

Naš rad zavisi i od finansijske podrške drugih organizacija i pojedinaca: donatora, fondacija, ambasada, međunarodnih i domaćih institucija, kao i društveno odgovornih pojedinaca. Ukoliko prepoznajete kvalitet našeg rada i želite da nas podržite, svojom donacijom možete osigurati našu održivost i kontinuitet u radu i na našim planiranim projektima, i time pomoći da se nove tehnologije razvijaju u moralno prihvatljivom smeru, kao i u borbi protiv pandemije Covid-19. 

DONIRAJ i postani ETIČKI SVITAC u razvoju novih tehnologija!

Svaki donator imaće posebno i istaknuto mesto u svakom CBS Newsletter-u i online, CBS Newsletter će dobijati besplatno. Isto mesto imaće i na našem sajtu.

Donatori mogu sami da odluče da li će biti pomenut iznos koji su donirali.

U prethodnom periodu CBS primio je donacije od više različitih institucija i pojedinaca. Nedavno, donacije koje prelaze 1000e primljene su od Spasoja Sredanovića, Džihana Abazovića i Uglješe Vrcelja.

Koliko biste želeli da donirate?

Za one koji ne doniraju kreditnom karticom, instrukcije za donaciju su sledeće:

PODACI ZA UPLATE U DINARIMA

Primalac: Centar za bioetičke studije,

Gandijeva 249/11,

11070 Novi Beograd

Svrha uplate: “Donacija”

Žiro račun u Banci Intesa: 160-431102-71

PODACI ZA UPLATE U EVRIMA

IBAN: RS35160005400001293107

SWIFT: DBDBRSBG

BANCA INTESA AD, BEOGRAD

MILENTIJA POPOVIĆA 7B

BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA