PERSONALIZOVANA MEDICINA: ŠANSA I IZAZOV ZA SAVREMENU NAUKU

Centar za bioetičke studije organizovao je predavanje dr Sonje Pavlović “Personalizovana medicina: šansa i izazov za savremenu nauku”, koje se održalo 29. decembra. 2014. godine na Institutu društvenih nauka. Sonja Pavlović je naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu. Pogledajte više

ETIČKI ASPEKTI HIRURŠKOG LEČENJA EPILEPSIJE

U četvrtak, 18. decembra 2014. godine, u organizaciji Centra za bioetičke studije održano je predavanje prof.dr Nikole Vojvodića na temu ”Etički aspekti hirurškog lečenja epilepsije.” Nikola Vojvodić radi na Klinici za neurologiju KCS, profesor je na Medicinskom fakultetu i zamenik rukovodioca Departmana za istraživanje i razvoj Sekcije za Srbiju UNESCO katedre za bioetiku. Pogledajte više

PRODUŽENJE ŽIVOTA, MATIČNE ĆELIJE I STAVOVI JAVNOSTI

U organizaciji Centra za bioetičke studije, 4. decembra. 2014. godine u prostorijama Instituta društvenih nauka održano je predavanje Rose Rantanen, doktorandkinje Univerziteta u Turkuu, Finska, na temu „Produženje života, matične ćelije i stavovi javnosti“. Pogledajte više

JAVNO OPRAVDANJE I MORALNO POBOLJŠANJE

U organizaciji Centra  za bioetičke studije i Instituta društvenih nauka 14.novembra održano je predavanje Evija Bacacrinija “Javno opravdanje i moralno poboljšanje”. Baccarini je profesor etike i filozofije politike na Univerzitetu u Rijeci. Pogledajte više

TRIBINA “ZAVEŠTANJE ORGANA: DOBRO DELO NAKON SMRTI”

U sredu 16. aprila 2014. godine u 19:30, u zadužbini Ilije M. Kolarca, održana je tribina “Zaveštanje organa: dobro delo nakon smrti”, u organizaciji Centra za promociju nauke i Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji. Pogledajte više

PREDAVANJE “EUTANAZIJA U SAVREMENOM PRAVNOM DISKURSU: PRAVO NA DOSTOJANSTVENU SMRT”

7. aprila u 19 časova u Klubu Doma omladine Beograda održano je predavanje Violete Beširević. Pogledajte više Pogledajte više