COST Akcija IS1201 “Bioetika katastrofa: razmatranje etičkih problema koje pokreću katastrofe”

Projekat je finansirala Evropska Unija: http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1201. Katastrofe postaju sve češće i sve su skuplje. Njihovo efikasno saniranje uključuje i etički relevantne odluke. Ovaj projekat se odnosi na razvijanje trening materijala za donosioce odluka, humanitarne organizacije, zdravstvene radnike, istraživače kao i za širu javnost. Cilj je da im se pruži obuka pri donošenju teških etičkih odluka sa kojima se mogu…

ISCH COST Akcija IS1303 “Zdravlje građana kroz javno-privatne inicijative: javno zdravlje, tržište i etičke perspektive (CHIP ME)”

Projekat je finansirala Evropska Unija. http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1303. Razvoj novih tehnologija čini da sekvenciranje genoma postaje sve jeftinije pa samim tim i pristupačnije fizičkim licima. Problem nastaje kada se ono vrši u privatnim ustanovama koje ne daju adekvatnu interpretaciju samih nalaza, te je pacijent primoran da traži pomoć i od javne zdravstvene ustanove. Ovaj projekat je fokusiran na rešavanje  og problema…

“Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti”

Projekat na kojem je bio angažovan značajan broj istraživača CBS-a. Projekat je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: “Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti”