RETKE BOLESTI I IZAZOVI OBEZBEĐIVANJA ADEKVATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka 24. decembra organizovao predavanje dr Marte Sjeničić i dr Marka Milenkovića, pod nazivom “Retke bolesti i izazovi obezbeđivanja adekvatne zdravstvene zaštite”. Tribinu je moderirala Tanja Komnenović

DA LI JE BOLESNIK UVEK U PRAVU

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 17. decembra organizovao predavanje prof. dr Lade Zibar, pod nazivom “Da li je bolesnik uvek u pravu”. Tribinu je moderirao Stefan Mićić.

POLITIČKI, ETIČKI I SOCIOKULTURNI ASPEKTI DOJENJA: LAKTIVIZAM I GLASOVI KRITIKE

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 10. decembra organizovao predavanje dr Suzane Ignjatović, pod nazivom “Politički, etički i sociokulturni aspekti dojenja: laktivizam i glasovi kritike”. Tribinu je moderirao Danilo Polić.

ŠTA JE ČOVEK I ŠTA JE KRIZA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 3. decembra organizovao predavanje akademika Vladete Jerotića, pod nazivom “Šta je čovek i šta je kriza”. Tribinu je moderirao prof. dr Vojin Rakić.

DOJENJE I INTELIGENCIJA: ČINJENICE, UZROCI I OTVORENA PITANJA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 26. novembra organizovao predavanje dr Željke Buturović, pod nazivom “Dojenje i inteligencija: činjenice, uzroci i otvorena pitanja”. Tribinu je moderirao dr Dragoljub Kaurin.

EVOLVABILNOST KAO EVOLUIRANI KARAKTER: BIOSFERSKA SELEKCIJA, GAJA HIPOTEZA I PANSPERMIJA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 19. novembra organizovao predavanje prof. dr Milana Ćirkovića, redovnog člana Centra za bioetičke studije, i dr Srđe Jakovića, pod nazivom “Evolvabilnost kao evoluirani karakter: biosferska selekcija, Gaja hipoteza i panspermija”. Tribinu je moderirala Tanja Komnenović.

ETIČKI ASPEKTI SUICIDA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 12. novembra organizovao predavanje prof. dr Gordane Dedić, pod nazivom “Etički aspekti suicida”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.

EUTANAZIJA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 5. novembra organizovao predavanje doc. dr Rastka Jovića, pod nazivom “Eutanazija”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.

GENETSKO POBOLJŠANJE I ETOS EGALITARIZMA

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 31. oktobra organizovao predavanje dr Olivera Finija (Oliver Feeney), pod nazivom “Genetsko poboljšanje i etos egalitarizma”. Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.

KOGNITIVNA POBOLJŠANJA U AVATAR TERAPIJI ŠIZOFRENIJE

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 30. oktobra organizovao predavanje dr Aleksandra Gernera (Alexander Gerner), pod nazivom “Kognitivna poboljšanja u Avatar terapiji šizofrenije”. Tribinu je moderirala Natalija Trivić.

NARATIVI I PREDSTAVE O BOLESTI I LEČENJU

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 26. oktobra organizovao predavanje dr Lucije Galvanji (Lucia Galvagni), pod nazivom “Narativi i predstave o bolesti i lečenju”. Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.

POBOLJŠANJE MOZGA: IMA LI RAZLOGA ZA BRIGU?

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 26. oktobra organizovao predavanje dr Salvor Nordal (Salvör Nordal), pod nazivom “Poboljšanje mozga: ima li razloga za brigu?”. Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.

PRAVNI ASPEKTI DONACIJE ORGANA NAKON EUTANAZIJE

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 22. oktobra organizovao predavanje prof. dr Violete Beširević, pod nazivom “Pravni aspekti donacije organa nakon eutanazije”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.

NEUROLOŠKA OSNOVA MORALA

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 15. oktobra organizovao predavanje dr Jelene R. Dačković, pod nazivom “Neurološka osnova morala”. Tribinu je moderirala Tanja Komnenović.

BIOETIKA IZMEĐU PSIHOTERAPIJE I FARMAKOTERAPIJE

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 8. oktobra organizovao predavanje dr Srđe Zlopaše, pod nazivom “Bioetika između psihoterapije i farmakoterapije”. Tribinu je moderirao Stefan Mićić.

ETIČKE DILEME RANOG SAOPŠTAVANJA ANOMALIJA PLODA I POLA DETETA RODITELJIMA

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka (IDN) je 1. oktobra organizovao predavanje prof. dr Miroslave Gojnić Dugalić pod nazivom ”Etičke dileme ranog saopštavanja anomalija ploda i pola deteta roditeljima”. Predavanje je otvorio direktor CBS-a prof. dr Vojin Rakić, dok je moderator tribine bio Danilo Polić.

“BIOETIČKE AKTIVNOSTI SAVETA EVROPE”

Centar za bioetičke studije organizovao je 21. maja predavanje “Bioetičke aktivnosti Saveta Evrope”, dr Zvonka Magića. Predavanje je otvorila i moderirala mr Olivera Z. Mijušković, programski koordinator CBS-a. Nakon predavanja usledila je diskusija sa učesnicima Tribine.

“PLAGIJATORSTVO U NAUCI KOD NAS I U SVETU”

Predavanje akademika Vladislava Stefanovića “Plagijatorstvo u nauci kod nas i u svetu” održalo se 14. maja 2015. godine u organizaciji Centra za bioetičke studije. Predavanje je otvorio direktor CBS-a prof. dr Vojin Rakić, dok je moderator tribine bio dr Dragoljub Kaurin. Predavanju su prisustvovali i istaknuti gosti akademik Dragoslav Marinković i dr Zvonko Magić. Predavanje…

“PRAVNO-ETIČKA PITANJA U PERSONALIZOVANOJ MEDICINI”

Centar za bioetičke studije i Centar za pravna istraživanja (IDN)  je 7. maja organizovao predavanje dr Marte Sjeničić “Pravno-etička pitanja u personalizovanoj medicini”. Predavanje je završeno uz veoma zanimljivu diskusiju i razgovor sa posetiocima Tribine.

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA ETIKA I PUBLIKOVANJE RADOVA: ŠTA JE PLAGIJAT I KAKO GA PREPOZNATI?

Predavanje “Naučno-istraživačka etika i publikovanje radova: šta je plagijat i kako ga prepoznati?”, 30. aprila održala je doc. dr sc. Dušanka Krajnović. Predavanje je organizovao CBS, a u sradanji sa Centrom za pravna istraživanja IDN-a.

AUTONOMIJA I BRIGA U PEDIJATRIJSKOJ I GERIJATRIJSKOJ ETICI

Predavanje “Autonomija i briga u pedijatrijskoj i gerijatrijskoj etici” 23. aprila održao je doc. dr Ivan Vuković. Predavanje je organizovao CBS u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja IDN-a.

VALENTINA MARINKOVIĆ: “KLINIČKA ISTRAŽIVANJA – REGULATORNI I ETIČKI IZAZOVI”

Doc. dr Valentina Marinković, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu – Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, 09. aprila održala je predavanje pod nazivom “Klinička istraživanja – regulatorni i etički izazovi”. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka.

SUPSTITUCIJA LEKOVA – ETIČKI ASPEKTI

Centar za bioetičke studije u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizovao je predavanje „Supstitucija lekova – etički aspekti“, koje je 2. aprila održala je prof. dr Milica Prostran.

“GENETIČKA ISTRAŽIVANJA I ČLAN 16. UNESCO DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA I BIOETICI: BRIGA O BUDUĆIM GENERACIJAMA”

Predavanje “Genetička istraživanja i član 16. UNESCO deklaracije o ljudskim pravima i bioetici: briga o bududim generacijama” održala je 26. marta prof. dr Marina Stamenković-Radak. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.

RAZUMEVANJE NASILJA

Predavanje “Razumevanje nasilja” prof. dr Zorica Mršević održala je 19. marta 2015. godine. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije, a uz podršku Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka.

“ZAŠTO JE BITNO DA DOBRO RADIMO? – IZ UGLA ISTRAŽIVAČA (ETIKA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA)”

Katarina Zeljić, docent Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Katedra za genetiku i evoluciju, 12. marta održala je predavanje “Zašto je bitno da dobro radimo? – iz ugla istraživača (Etika naučno-istraživačkog rada)”. Predavanje je organizovao Centar za bioetičke studije u saradnji sa Institutom društvenih nauka.

TRIBINA “DONOŠENJE ZOJINOG ZAKONA“

Centar za bioetičke studije u partnerstvu sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka organizovao je tribinu “Donošenje Zojinog zakona” koja je održana 5.marta 2015 godine. Tribinu je otvorio direktor Centra za bioetičke studije prof. dr Vojin Rakić.  Na Tribini  su reč imali ljudi koji su imali ključnu ulogu u njegovom donošenju: dr Hajrija Mujović…

BIOETIKA U REGENERATIVNOJ MEDICINI – IZAZOV ZA 21. VEK

U četvrtak 19. februara 2015. godine Centar za bioetičke studije je u partnerstvu sa Institutom društvenih nauka organizovao predavanje prof. dr Amire Fazlagić: “Bioetka u regenerativnoj medicni – Izazov za 21. vek”. Amira Fazlagić je predsednica Nacionalne asocijacije za unapređenje i razvoj regenerativne medicine, kao i savetnik za medicinska pitanja najveće evropske banke matičnih ćelija…

MORALNO POBOLJŠANJE I SEROTONIN

U četvrtak, 5.februara 2015. godine, u organizaciji Centra za bioetičke studije prof. dr Aleksandrar Damjanović održao je predavanje “Moralno poboljšanje i serotonin“. Aleksandar Damjanović je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, direktor Klinike za psihijatriju KCS, Redovni član CBS-a, pomoćnik direktora Sekcije za Srbiju UNESCO Katedre za bioetiku (zadužen za bioetičku edukaciju), član Kembridž radne…