KAKO BITI POSTOJAN U SISTEMU PROMENLJIVIH VREDNOSTI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 29. decembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Dragoslava Sokića, direktora Klinike za neurologiju Klinčkog centra Srbije, pod nazivom “Kako biti postojan u sistemu promenljivih vrednosti”. Tribinu je moderirala Nevena Tomović.

ETIČKA PITANJA U MULTIPLOJ SKLEROZI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 22. decembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Jelene Drulović, redovnog profesora neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Etička pitanja u multiploj sklerozi”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.

ANTROPOCEN: KRITIČARI, PSEUDONAUČNICI, PREVARANTI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 15. decembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Milana Ćirkovića, redovnog člana Centra za bioetičke studije, pod nazivom “Antropocen: kritičari, pseudonaučnici, prevaranti”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.

UPOTREBA I ZLOUPOTREBA LEKOVA KOJI POBOLJŠAVAJU KOGNITIVNE FUNKCIJE

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 8. decembra 2016. organizovao predavanje doc. dr Nevene Divac sa Instituta za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Upotreba i zloupotreba lekova koji poboljšavaju kognitivne funkcije”. Tribinu je moderirao Danilo Polić.

RAZGOLIĆENA DNK – PRIMENA U FORENZICI I/ILI UGROŽAVANJE PRIVATNOSTI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 1. decembra 2016. organizovao predavanje Marine Savić, pod nazivom “Razgolićena DNK – primena u forenzici i/ili ugrožavanje privatnosti”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.

DNK ANALIZA I REŠAVANJE KRIVIČNIH DELA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 24. novembra 2016. organizovao predavanje Anđelke Vučetić Dragović, pod nazivom “DNK analiza i rešavanje krivičnih dela”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.

FORENZIČKA OBRADA LICA MESTA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 17. novembra 2016. organizovao predavanje Nenada Aranitovića, pod nazivom “Forenzička obrada lica mesta”. Tribinu je moderirao Danilo Polić.

RAZGOVOR O KNJIZI “FRIZER – LICA I NALIČJA DANAŠNJE CIVILIZACIJE”

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 10. novembra 2016. organizovao tribinu o knjizi “Frizer – lica i naličja današnje civilizacije”. Na tribini je bio predstavljen roman Miloša Nikolina. O romanu su govorili autor Miloš Nikolin, kao i književni kritičar Petar V. Arbutina. Tribinu…

O INDIVIDUACIJI U KVANTNOJ TEORIJI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 3. novembra 2016. organizovao predavanje prof. dr Miroljuba Dugića, pod nazivom “O individuaciji u kvantnoj teoriji”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.

OD DEKODIRANJA VIZUELNIH OPAŽAJA KA DEKODIRANJU MISLI POMOĆU FMRI: REVOLUCIJA U RAZUMEVANJU UMA ILI KRAH KOGINITVNE PRIVATNOSTI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 27. oktobra 2016. organizovao predavanje “Od dekodiranja vizuelnih opažaja ka dekodiranju misli pomoću fMRI: revolucija u razumevanju uma ili krah koginitvne privatnosti”. Predavač je bila Jelena Dimitrijević.

TELESNI INTEGRITET U DOBA TRANSPLANTACIJSKE MEDICINE

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 13. oktobra 2016. organizovao predavanje “Telesni integritet u doba transplantacijske medicine”. Predavač je bila Tanja Komnenović iz Centra za bioetičke studije.

ETIČKI, ZAKONSKI I SOCIJALNI PROBLEMI U OBLASTI GENETIKE I GENOMIKE

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 6. oktobra 2016. organizovao predavanje Jovane Brkić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Etički, zakonski i socijalni problemi u oblasti genetike i genomike”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.

TRIBINA CBS: MARKO JURJAKO (UNIVERZITET U RIJECI, HRVATSKA)

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 27. septembra 2016. organizovao predavanje “Psihopatija, prijemčivost za dokaznu gradju i autonomija: izgledi za moralno poboljšanje”, koje je održao Marko Jurjako sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Rijeci.

NEUROTEOLOGIJA – MOST IZMEĐU NAUKE I RELIGIJE

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 14. jula 2016. organizovao predavanje prof. dr Aleksandra Damjanovića, pod nazivom “Neuroteologija – most između nauke i religije”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.

ŽIVOTINJSKO TELO U NAUCI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 7. jula 2016. organizovao predavanje Sonje Žakule, pod nazivom “Životinjsko telo u nauci”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.

GENETIČKO TESTIRANJE U OBLASTI RETKIH BOLESTI-ZNAČAJ I OSNOVNA PRAVNA PITANJA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 30. juna 2016. organizovao predavanje Sanje Stojković-Zlatanović, pod nazivom “Genetičko testiranje u oblasti retkih bolesti-značaj i osnovna pravna pitanja”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.

MOŽDANA SMRT I TRANSPLATNACIJA ORGANA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 23. juna 2016. organizovao predavanje prof. dr Miroslave Živković, pod nazivom “Moždana smrt i transplatnacija organa”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.

BIOETIKA PSIHIJATRIJSKOG DIJAGNOSTIFIKOVANJA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 16. juna 2016. organizovao predavanje dr Srđe Zlopaše, pod nazivom “Bioetika psihijatrijskog dijagnostifikovanja”. Tribinu je moderirala Tijana Petković.

LJUDSKO DOSTOJANSTVO I REPRODUKTIVNA MEDICINA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 9. juna 2016. organizovao predavanje Tijane Petković, pod nazivom “Ljudsko dostojanstvo i reproduktivna medicina”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.

KORUMPIRANOST PLAVOOKIH: GDE SE SUKOBLJAVAJU BIOETIKA I MORAL NOVINARA?

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 2. juna 2016. organizovao predavanje urednika i reportera na Radio televiziji Srbije Zorana Stanojevića, pod nazivom “Korumpiranost plavookih: gde se sukobljavaju bioetika i moral novinara?”. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.

ETIČKI PROBLEMI U NEUROLOGIJI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 26. maja 2016. organizovao predavanje dr sc. med. Eleonore Džoljić, pod nazivom “Etički problemi u neurologiji”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.

MEDIJI I NAUKA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 19. maja 2016. organizovao predavanje Glavnog i odgovornog urednika Obrazovno-naučnog programa RTS-a Ilije Cerovića, pod nazivom “Mediji i nauka”. Tribinu je moderirao Stefan Mićić.

ETIKA I PSIHOTERAPIJA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 12. maja 2016. organizovao predavanje psihološkinje Anje Živković, pod nazivom “Etika i psihoterapija”. Tribinu je moderirao Dejan Pejović.

MORALNI STATUS FETUSA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 21. aprila 2016. organizovao predavanje Stefana Mićića, pod nazivom “Moralni status fetusa”. Tribinu je moderirala Tanja Komnenović.

PROŠIRENA KOGNICIJA I ETIKA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 14. aprila 2016. organizovao predavanje dr Miljane Milojević sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Proširena kognicija i etika”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.

HRIŠĆANSKA BIOETIKA: TEMELJNA PITANJA

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 7. aprila 2016. godine organizovao predavanje paroha Vukašina Milićevića, pod nazivom “Hrišćanska bioetika: Temeljna pitanja”. Tribinu je moderirao Stefan Mićić.

INFERTILITET – ETIČKE I PRAVNE DILEME U SRBIJI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 31. marta 2016. godine organizovao predavanje prof. dr Aleksandra Vuksanovića sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Infertilitet – etičke i pravne dileme u Srbiji”. Tribinu je moderirala Tijana Petković.

BIOETIČKI OSVEŠĆENO NOVINARSTVO

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 24. marta organizovao predavanje Danijele Davidov Kesar, novinarke dnevnog lista ”Politika”, pod nazivom “Bioetički osvešćeno novinarstvo”. Tribinu je moderirao Stefan Mićić.

‘ZLOUPOTREBA’ POJMA RETKOSTI U DEFINICIJI RETKIH BOLESTI

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 17. marta organizovao predavanje Davora Duboke, izvršnog direktora Nacionalne organizacije za retke bolesti, pod nazivom “‘Zloupotreba’ pojma retkosti u definiciji retkih bolesti”. Tribinu je moderirala Tijana Petković.

RETKE BOLESTI: PREDLOG NACIONALNE STRATEGIJE

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 10. marta 2016. organizovao predavanje prof. dr Đure Macuta sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom “Retke bolesti: predlog nacionalne strategije”. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.

BIOETIKA U USLOVIMA KATASTROFA: TEORIJA I PRAKSA

Centar za bioetičke studije je 5. marta organizovao predavanje prof. dr Dónal O’Mathúna sa Dublin City University u Irskoj, pod nazivom “Bioetika u uslovima katastrofa: teorija i praksa”. Tribinu je moderirala prof. dr Dušanka Krajnović.

MEDICINSKA GENETIKA, SLUČAJNI NALAZI I BIOETIKA: ISTRAŽIVANJE STAVOVA STUDENATA ČETVRTE GODINE MEDICINE

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa Institutom društvenih nauka 5. marta organizovao predavanje prof. dr Natália Maria Paiva de Oliva Teles sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Portu i Centra za medicinsku genetiku (Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (CGMJM) / Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. (CHP)) iz Porta u Portugaliji, pod nazivom…