Biomagazin

Hiperkinetički poremećaj (ADHD, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) je stanje visokog stepena motoričke aktivnosti kao manifestacija velike aktivnosti uma. Osobi je teško da obraća pažnju i teško kontroliše impulsivna ponašanja. Osoba je često nemirna i veoma aktivna.

Kako prenosi Sajns dejli (Science Daily), Masačusetska opšta bolnica nedavno je objavila rezultate istraživanja i došli su do zaključka da stimulativni lekovi koji se daju prilikom tretmana ADHD ne izazivaju zavisnost. Istraživanje je obuhvatilo 100 mladih muškaraca čija je bolest praćena tokom 10 godina. ”Stimulansi su kontrolisane droge, ali postojala je bojazan i od mogućnosti da one izazovu zavisnost kod dece u budućnosti” kaže doktor Jozef Biderman, direktor Pedijatrijske farmakologije i stručnjak za ADHD poremaćaje kod odraslih u opštoj bolnici u Masačusetsu. ”Naša istraživanja nisu pokazala povezanost između ranijih lečenja stimulansima sa zloupotrebom droga ili alkohola.”

Ranija istraživanja su se bazirala na istraživanju da li lečenje stimulansima može da poveća mogućnost od izazivanja zavisnosti. Do pozitivnih rezultata nije došlo. Ipak, kako kaže dr. Biderman, tokom istraživanja su postojala izvesna ograničenja. Neka istraživanja su se bazirala samo na adolescentima, neka samo na mladim ljudima (kod kojih generalno postoji najviša šansa od zavisnosti). Najnovije istraživanje se baziralo na mladim muškarcima. Istraživanje je trajalo 10 godina od dana kada su otkrili da boluju od ADHD. Učestvovalo je 112 muškaraca od 16 do 27 godina. 73% ispitanika je tretirano stimulansima u nekom trenutku, 22% ispitanika je trenutno primalo terapiju. Ispitanicima su postavljana i pitanja o konzumaciji alkohola, cigareta, i raznih psihoaktivnih droga. Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoji veza između tretmana stimulansima i izazivanja zavisnosti od cigereta i alkohola. Ranije studije koje je sprovela MGH Psychopharmacology group, kaže da čak lečenje stimulansima može da smanji pojavu zavisnosti od droga. No, to još uvek nije tačnije i preciznije ispitano.

”Naša istraživanja mogu u stvari da pomognu u smanjenju zabrinutosti kod bolnica i roditelja čija deca pate od ADHD” kaže dr. Biderman.

Priredila:  Jelena Stojković