Seminar ”Bioetika u učionici”

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESKO Katedrom za bioetiku za Evropu organizovao je dva seminara ”Bioetika u učionici”. Seminar je bio namenjen nastavnicima u srednjim školama. Prvi seminar je realizovan u aprilu 2015., a drugi u novembru 2016. godine.

Radionica ”Zaštitimo planetu”

Saradnici Centra za bioetičke studije su u vrtiću ”Ciciban” na Voždovcu realizovali radionicu za najmlađe naše sugrađane. Naši saradnici su u uvodnom delu radionice na kreativan način predstavili pojmove reciklaže i odlaganja otpada (plastičnih flaša, čepova, itd.). Nakon upoznavanja sa ovim pojmovima, bioetičari i mališani  dekorisali su kutiju u kojoj će od sada deca, ali i zaposleni u vrtiću, moći da odlažu plastične flaše. Sortiranje otpada i njegovo odlaganje deci nisu nepoznati, a ovom radionicom je našim najmlađim sugrađanima još jednom skrenuta pažnja na značaj te prakse. Radionica je imala naziv ”Zaštitimo planetu”, a jedan od njenih ciljeva je da pokaže da u nekim bioetičkim principima mogu da se edukuju i najmlađi.

Kontinuirano medicinska edukacija ”Dostupnost lekova za retke bolesti: etička pitanje i regulatorna ograničenja u pedijatrijskoj populaciji”.

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESKO Katedrom za bioetiku za Evropu i Kembridž radnom grupom za bioetičku edukaciju 12. juna 2017. godine u Velikoj Sali Instituta društvenih nauka.  organizovao je Kontinuiranu medicinsku edukaciju pod nazivom ”Dostupnost lekova za retke bolesti: etička pitanje i regulatorna ograničenja u pedijatrijskoj populaciji”.

Kontinuirano medicinska edukacija ”Novi etički izazovi u istraživanjima koja uključuju ljude”

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESKO Katedrom za bioetiku za Evropu i Kembridž radnom grupom za bioetičku edukaciju, 16. maja 2016. godine u Velikoj Sali Instituta društvenih nauka. organizovao je Kontinuiranu medicinsku edukaciju pod nazivom ”Novi etički izazovi u istraživanjima koja uključuju ljude”. Edukaciji su prisustvovali prevashodno lekari,  farmaceuti i filozofi.

Pomenute edukacije finansirane su od strane Zavoda za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, Zdravstvenog saveta Republike Srbije i kompanije Richter Gideon.