Cilj Centra za bioetičke studije je podsticanje debate o pitanjima kojima se bavi bioetika, kao i podizanje svesti kod ljudi i u relevantnim institucijama o etičkim pitanjima u medicinskim, farmaceutskim i uopšte naučnim istraživanjima.

Svoje ciljeve CBS organizuje kroz brojne edukacije (tribine, konferencije itd). Svakog četvrtka, na Institutu društvenih nauka Centar za bioetičke studije održava naučne tribine pod nazivom ”Četvrtkom u podne”. Do sada je na ovim tribinama gostovalo nekoliko stotina najpoznatijih naučnika iz zemlje i inostranstva.

Centar za bioetičke studije organizator je i brojnih konferencija u Beogradu. Neke od njih su: “Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja” (2013), zajedno sa Univerzitetom u Oksfordu. “Poboljšanje razumevanja poboljšanja” (2015) je konferencija koju je CBS organizovao sa Hejstings centrom. U saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, organizovali smo konferenciju ‘’Filozofija naučnog eksperimenta’’ (2016), dok je sa Filozofskim fakultetom u Rijeci organizovan međunarodni simpozijum ‘’Poboljšanja u biomedicini i sloboda’’(2017). Dve velike međunarodne konferencije u Beogradu održane su i 2017. godine. U saradnji best replica rolex day date 118239 0143 rolex calibre 2836 2813 mens silver tone review sa najvećim bioetičkim udruženjem u Evropi, Evropskim udruženjem za filozofiju medicine i zdravstvene zaštite (ESPMH), organizovana je međunarodna konferencija pod nazivom ”Emerging Technologies in Healthcare”, dok je druga konferencija ‘‘Editovanje genoma: biomedicinske i etičke perspektive” organizovana u saradnji sa Hejstings Centrom i NJujorškim univerzitetom. Poslednja u nizu konferencija realizovana je ponovo u saradnji sa Filozofskim fakultetom, a odnosila se na problem simulacija u naučnim eksperimentima.

Projekti: Centar za bioetičke studije učestvuje u brojnim projektima čiji je cilj pokretanje javne debate o jednom širem spektru bioetičkih pitanja. Primeri su socijalna inkluzija obolelih od retkih bolesti, bioetika katastrofa i genetičko savetovanje. Interesovanje CBS-a za poslednja dva pitanja vidi se i kroz angažman Centra na dva projekta Evropske unije: jedan se bavi bioetikom katastrofa, a drugi, između ostalog, genetičkim savetovanjem. CBS aktivno sarađuje na potprojektu “Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem”. Ovaj potprojekat se realizuje u okviru šireg projekta “Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti”, a koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U februaru 2016. Centar za bioetičke studije je otpočeo realizaciju projekta ‘’Help us’’ ( ‘’Pomozite nam’’ ) o retkim bolestima. Projekat podržava konzorcijum multinacionalnih i domaćih korporacija, a rok trajanja projekta nije ograničen. U 2017. godini realizovan je projekat bioetičke edukacije novinara. Akreditovan i realizovan je jedan broj Kontinuiranih medicinskih edukacija na različite teme. 2017. godine završen je projekat ‘’Bioetika u učionici’’, koji je prvi put realizovan u akademskoj 2014/2015. godini.

Navedene rezultate Centar je postigao zahvaljujući:

Brojnim saradnicima: Centar za bioetičke studije je angažovao veliki broj saradnika koji svakodnevno rade na ostvarivanju zadataka Centra za bioetičke studije.

Naučnim institucijama sa kojma CBS sarađuje:  Značajnu ulogu u radu Centra imaju i institucije sa kojima Centar sarađuje: Univerzitet u Beogradu, Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut društvenih nauka, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Brojnim predstavništvima CBS-a: Centar je osnovao brojna predstavništva u zemlji i inostranstvu, na renomiranim klinikama i fakultetima, kao i u Ujedinjenim nacijama.

Velikom broju studenata na praksi: Svake godine se na konkurs stručne prakse u Centru za bioetičke studije prijavi veliki broj studenata i studentkinja. Praktikanti su studenti osnovnih, master i doktorskih studija. Studenti su angažovani na velikom broju aktivnosti kao što su organizacije tribina, debata, prevođenje članaka, itd.  Saradnici Centra organizuju i seminare na kojima se studenti na praksi, ali i ostali zainteresovani studenti,  mogu upoznati visit this web-site sa osnovnim bioetičkim pojmovima i problemima. Na ovaj način CBS podstiče interesovanje za bioetička pitanja i među najmlađim članovima naučne zajednice. Njima je omogućeno da kroz rad Centra steknu iskustvo, usvoje osnovne metodologije istraživanja i upotpune svoja teorijska i praktična znanja.