Centar za bioetičke studije je skoro sve aktivnosti obustavio tokom COVID-19 pandemije. Od nedavno su ponovo pokrenute.

PARTNERSTVA