Biomagazin

Ektogeneza ili razvoj fetusa izvan materice, nekada je bila ideja ograničena na domen naučne fantastike. Međutim, istraživanje koje se vodilo oko inkubacije prerano rođenih jagnjića u veštačkim kesama, navelo je eksperte da misle da će razvoj fetusa van materice uskoro biti moguć.

Mogućnost ektogeneze otvara značajna etička pitanja. Da li će mogućnost ektogeneze dozvoliti da pomirimo suprotstavljene stavove o pitanju abortusa? Neki etičari smatraju da hoće. U teoriji, nova tehnologija će značiti da više ne bi bilo razloga diskutovati o opterećenju koje trudnoća stvara majci jer ektogeneza eliminiše fizički teret koji stvara dete (barem tokom razvoja fetusa).

Bioetičari Erik Matison i Džeremi Dejvis sa Univerziteta u Torontu zalažu se za to da žene imaju pravo na abortus (uklanjanje fetusa iz njihovih tela), ali nemaju pravo na ubistvo fetusa. Matison i Dejvis smatraju da uklanjanje fetusa i njegovo stavljanje u stanje ektogeneze jeste način da se ispoštuju i prava majke i prava fetusa. Njihovo rešenje problema abortusa oni nazivaju „ektogenetski abortus“.

Sa druge strane, neki etičari su sumnjičavi prema ovom gledištu. U skoro objavljenom radu u žurnalu Bioetika, Džoana Rasanen, diplomac Univerziteta u Helsinkiju, tvrdi da čak i kada je fetus odstranjen iz tela majke, roditelji i dalje imaju pravo na genetsku privatnost i imovinsko pravo nad fetusom. Upravo ova prava im daju i pravo da odluče o smrti fetusa.

„Ako ektogenetski abortus postane realnost, neke žene (i muškarci) će imati genetsku decu koja će prenositi njihov genetski materijal bez roditeljskog pristanka. U ovom scenariju, njihovo pravo na genetsku privatnost se krši i jedini način da se to izbegne jeste ako roditelji imaju pravo da odluče o smrti fetusa… Postoji i drugi način na koji možemo da tvrdimo da genetski roditelji imaju pravo da odlučuju o smrti fetusa: genetski roditelji poseduju fetus, i zbog toga, krše se njihova imovinska prava ukoliko se dopusti da se fetus razvija u veštačkoj materici bez roditeljskog pristanka.“

 

Priredila:

Anastasija Filipović

 

Izvor:

https://www.bioedge.org/bioethics/ectogenesis-the-end-of-the-abortion-debate/12493