Biomagazin

Bioetičari i naučnici dali su saglasnost o novoj formi genetičkog inženjeringa koji bi mogao da spreči urođene bolesti. Međutim, rezultat bi bile bebe rođene od genetskog materijala tri roditelja. Kako prenosi Vašington post (Washington Post), još prošle godine sazvan je odbor od strane Administracije za hranu i lekove (Food and Drug Administration, FDA) koji je dozvolio da se ”ide napred, ali sa oprezom” u novim mitohondrijskim tehnikama zamene (MRT), izjavio je Džefri Kan, bioetičar na Univerzitetu Džon Hopkins (John Hopkins University).

Kongres je na ovu ideju stavio zabranu. Kongres je još prošle godine zabranio da se budžetska sredstva koriste za eksperimente koja genetski menjaju ljudski embrion. ”To sprečava svaki dalji razvoj istraživanja i pružanje potencijalne pomoći porodicama za dobijajnje zdrave bebe” kaže Šukrat Mitalipov (Shoukhrat Mitalipov) sa Univerziteta u Portlandu. ”Izgleda da je FDA sprečena od strane Kongresa u ovom slučaju”, kaže Mitalipov i dodaje da ne znaju u ovom trenutku kako će nastaviti. FDA je izjavila da će pregledati izveštaje Odbora, ali da zabrana i dalje važi čak i za razmatranje aplikacija. MRT treba koristiti sa izuzetnom pažnjom i pod nadzorom vlade. U početku treba primenjivati samo na muške embrione, stoji u navođenju savetodavnog odbora.

Sredinom prošle godine, grupa naučnika iz celog sveta, okupila se da razmatra još jednu revolucionarnu tehniku genetskog inženjeringa CRISPR, koja može da se iskoristi za efikasno uređenje nuklearnog DNK. Britanski zvaničnici su odobrili ovu metodu, ali sa zabranom da se takav DNK postavi u ženu.

FDA je zatražila od Instituta za medicinu da ispita etički aspekt MRT, zbog beba koje bi se rodile sa genetskim materijalom tri roditelja. Britanija je i ovu metodu odobrila u svrhu istraživanja.

Određene urođene bolesti se mogu preneti sa majke na dete preko male količine genetskog materijala koji je sadržan u mitohondrijama. Eksperiment bi zahtevao da se in vitro metodom (IVF) zameni potencijalno opasni mitohondrijalni DNK (mtDNA) sa zdravim mtDNK donora, tj.druge žene. Mitohondrijalni DNK nije pronađen u spermi, samo u jajnim ćelijama i na taj način se prenosi sa majke na dete, zato se ograničava samo na muške embrione. Muški embrioni bi sprečili uvođenje ireverzibilnih genetskih promena u ljudskoj vrsti. Na ženskim embrionima eksperiment bi se sproveo tek kada se dobro razvije metoda, da se upoznaju sve prednosti i mane. Odbor je svestan mogućih etičkih posledica. Dete bi imalo genetski materijal iz dve različite krvne linije i to predstavlja potencijalni problem po pitanju identiteta, srodstva i porekla. Tu je još jedan mogući problem, šta ako roditelji žele da ovim putem dobiju decu koja su unapređena intelektualno i fizički? U ovom trenutku to nije problem, ali nauka i društvo napreduju.

Priredila:  Jelena Stojković