Biomagazin

Kontroverzni zakon koji zabranjuje komercijalno surogat roditeljstvo je prošao donji dom (Lok Sabha) Indijskog Parlamenta. Ukoliko prođe i gornji dom – što je daleko od sigurne stvari – isključivo će altruističko surogat roditeljstvo biti dozvoljeno, pod striktnim uslovima.

Ministar zdravlja Harsh Vardhan opisao je ovaj zakon kao ,,potrebu trenutka”. Postoji gruba procena po kojoj 2,000-3,000 surogat klinika operišu ilegalno u državi i nekoliko hiljada parova iz inostranstva pribegava praksi surogat roditeljstva u Indiji i ceo proces je neregulisan zakonom, što predstavlja problem – izjavio je ispred Parlamentu.

,,Zbog nedostatka propisa kojima bi se regulisalo surogat roditeljstvo, praksa surogat roditeljstva se zloupotrebljava od strane surogat klinika, što dovodi do masovnog komercijalnog surogatstva i neetičkih praksi,”tvrdi se u zakonu.

Čak će i pravila za altruističko surogat roditeljstvo biti veoma restriktivna. Samo oni bez dece, neplodni, heteroseksualni parovi, koji su takođe građani Indije moći će da traže bebu. Samo oženjena, bliska rođaka, koja i sama ima dete će moći da bude podobna da postane surogat majka. Surogat majka neće smeti da da sopstvene gamete.

Surogat roditeljstvo u komercijalne svrhe je u Indiji legalizovano 2002. godine, ali nakon brojnih skandala je 2018. godine zabranjeno strancima. Ovaj novi zakon bi ga potpuno zabranio.

Surogatstvo ima moćne ljude koji ga podržavaju u Indiji i zakon bi mogao naići na nezaobilaznu prepreku u gornjem domu. Takođe nazivaju ovaj zakon anti-ženskim. ,,Žene bi mogle biti sprečene u ostvarenju zagarantovanog izvora prihoda,” piše Madhavi Menon sa Univerziteta Ashoka. ,,Majčinstvo bi moglo biti mistifikovano i predstavljeno kao sveto, i žene će biti kažnjena zbog toga što su samostalne.Oni koji čine zlo će samo nastaviti da rade to što rade, a žene će biti suočene sa spoznajom da njihove odluke – već jako nezavidne i sada – su se alarmantno smanjile.”

 

Preuzeto sa: BioEdge

Priredio: Nikola Pirivatrić