Biomagazin

Prilikom najnovijih istraživanja, naučnici su osmislili revolucionarnu tehnologiju koja pomaže pri zalečenju rana, nervnih sudova, nerava i oštećenih organa. Tehnologija nosi naziv nanotransfekcija tkiva i kao takva koristi nanotehnologiju da bi pretvorila ćelije kože u različite tipove ćelija koje mogu biti iskorišćene za „popravku“ oštećenih tkiva, rana, itd.

Mikročip veličine manjeg novčića izmenjuje ćelije jer sadrži genetski kod koji se ubacuje u ćelije kože, i tako ih pretvara u druge ćelije. Naučnici govore da čip koji postave na kožu jednostavno može da počne da stvara nove specijalizovane ćelije u vrlo kratkom periodu, skoro manje od sekunde.

Prilikom rada, naučnici sa Državnog univerziteta Ohajo su pomoću čipa uspeli da pretvore ćelije kože miševa i svinja u nervne i ćelije krvnih sudova. Nakon samo nedelju dana, te ćelije su formirale nove krvne sudove i nervno tkivo. U jednom od eksperimenata uspešno je spašena noga jednom teško povređenom mišu, u čijem tkivu nije bilo protoka krvi.

„Ovo je teško zamisliti, ali je moguće postići. Pokazalo se da uspešno radi u 98 odsto slučajeva“, izjavio je doktor Čandan Sen, jedan od istraživača i direktor Centra za regenerativnu medicinu i terapiju pomoću ćelija.

Takođe, on ističe i da: ,,Pomoću ove tehnogije, možemo da preobratimo ćelije kože u elemente bilo kog organa, samo jednim dodirom. Proces traje manje od jedne sekunde i neinvazivan je. Čip ne ostaje na vama, a reprogarmiranje ćelija počinje.”

Smatra se da bi ova tehnologija mogla biti široko upotrebljavana, pa bi reprogramirane ćelije “odrasle” na koži mogle da budu ubačene u čovekov organizam radi lečenja Parkinsonove i Alchajmerove bolesti, oštećenja nerava i moždanih udara.

Neki od dosadašnjih tretmana podrazumevali su preobraćenje ćelija u laboratorijskim uslovima pri ponovnom ubacivanju u organizam pacijenta, a ovo je prvi put da se ćelije programiraju u samom telu.

Velika prednost je to što se metoda može primenjivati van laboratorije, u običnim bolnicama i ambulantama. Sve što je potrebno uraditi je prisloniti čip na kožu pacijenta nakon čega će na nju delovati slaba električna struja koju će pacijent jedva osetiti.

Ispitivanja tehnologije nanotransfekcije tkiva na ljudima planirana su za 2018. godinu.

 

Priredili:

Anica Milanović

Jovana Ilić

 

Preuzeto sa B92.net