Biomagazin

Japanski naučnik koji izučava matične ćelije je dobio dozvolu za stvaranje ljudsko-životinjske himere i da ih transplantuje u surogat životinje. Hiromitsu Nakauchi, istraživač Univerziteta Tokio i Stenford Univerziteta, planira da umetne indukovane pluripotentne ljudske matične ćelije u embrione miševa. Njegov krajnji cilj je da uzgaja ljudske organe u životinjama.

Ovakva vrsta procedure je bila zabranjena u Japanu sve do marta, kada je vlada izdala nove smernice koje dozvoljavaju naučnicima da stvaraju ljudsko-životinjeske embrione koji se mogu dovoditi do potpunog razvitka. Kreacija himera u laboratorijama je dozvoljena u drugim zemljama, kao npr. u SAD-u, ali ljudsko-životinjeski hibridi se ne smeju dovoditi do potpunog formiranja.

Nakatuchi tvrdi da će obazrivo i sporo napredovati, isprva sa miševima, zatim sa pacovima, i naposletku sa svinjama. ,,Važno je napredovati korak po korak i sa puno opreza, što će omogućiti vođenje dijaloga sa javnošću, koja se oseća anksiozno i zabrinuto,” istraživać naučnih polisa Tetsuya Ishii, sa Univerziteta Hokaido, rekla je za Nature.

Bionaučnici se boje mogućnosti da bi ljudske matične ćelije mogle da migriraju u mozak embriona i stvore neku vrstu ljudske svesti. Ali Nakauchi kaže da se ovo neće desiti u njegovim eksperimentima. ,,Mi se trudimo da osiguramo doprinos ljudskih ćelija za razvijanje samo određenih organa,” Nakauchi je izjavio za Stanford magazin. ,,Sa novim, ciljanim stvaranjem organa, ne moramo se brinuti o integraciji ljudskih ćelija na mestima na kojima su nepoželjna, stoga bi trebalo biti dosta manje zabrinutosti o pitanjima etike.”

Preuzeto sa: BioEdge

Priredio: Nikola Pirivatrić